Екологът Андрей Ковачев: Унищожената почва от пожара в Кресна ще доведе до трайни промени в екосистемите


Сподели:
31 Август 2017, Четвъртък
Докато бушуваше пожарът в региона на Кресна, властите съобщиха, че стихията ще доведе до екологична катастрофа. В какво се изразява тази екологична катастрофа - мнение на еколога Андрей Ковачев, който работи в региона на Кресна за опазване на биоразнообразието там

Стана ли вече ясно каква площ и какви гори са засегнати от пожара в Кресна?

– Без все още да са точни унищожените и засегнатите площи, вече стана ясно, че говорим за над 10 000 - 12 000 хектара изкуствени гори от черен бор на мястото на пасища с червена хвойна, които хората навремето са разчистили за паша, като са премахнали гори от космат дъб.

Останалото са основно пасища с червена хвойна – става дума за различни местообитания от екологична мрежа НАТУРА 2000 (кодове 6210, 6220, 5210).

Има засегнати площи гори от космат дъб - код от НАТУРА 2000 91А0, а долу в дефилето низово – без да е изгоряла, е засегната и малко дървовидна хвойна 9560.

Защитената зона, която е засегната, е BG0000366 Кресна. Около половината от площта на пожара е в нея.

Това какво означава за животните, които обитават тези места?

– Основният коридор и местообитание на видове - дефилето беше опазено. Огромни благодарности на пожарникарите за всичко.

Има засегнати популации на вида шипоопашата костенурка с висока представителност между Ощавски бани и Ощава. Всички пасища с храсти, храсти и дъбови гори и донякъде боровите бяха местообитания на този вид, както и на шипобедрената костенурка, които пострадаха сериозно.

Няма как да се даде оценка точно какъв процент от популациите на място са изгорели, но обикновено в този сезон загиват над 70% от популациите.

Засегната е и популация на вида ивичест смок, но странично. Пак в долината на Ощавска река.

Пострадали са и местообитания и популации на някои видове безгръбначни (пепруди например) в пасищата.

Какво ще бъде негативното въздействие с дълготраен ефект?

– Унищоженият хумусен пласт. Това води до трайни промени в екосистемите - до засушаване, на мястото на предишните видове растения се появяват по-сухи и топли местообитания и видове. Плодородието рязко спада. И водните запаси спадат рязко.

Може ли да се прогнозира кога тази екосистема ще се възстанови?

– Говорим за изцяло негативни и дълготрайни промени. Почвата се възстановява със стотици години.

Източник: dnevnik.bg

В категории: Интервюта

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код