ПК „Наука и образование“ одобри номинациите за годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.


Сподели:
14 Ноември 2017, Вторник
По традиция наградите се присъждат в навечерието на 8-ми декември.В първа точка съветниците разгледаха номинации за присъждане на Годишни поименни награди на община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.

Номинираните студенти тази година са:

В област „Педагогически науки“ – Александър Иванов, студент 3. курс, специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“;

В област “Хуманитарни науки“ – Михаил Димитров, студент 3. курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна;

В област „Социални, стопански и правни науки“ – Леман Лятиф Хакиф – студентка 4. курс, специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

В област „Природни науки, математика и информатика“ – Соня Лазарова, студентка 2. курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна;

В област „Технически науки“ – Георги Вангелов, студент 2. курс, специалност „Корабни машини и механизми“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“;

В област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – няма номинация;

В област „Здравеопазване и спорт“ – Десислав Добрев – студент 6. курс, специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

В област „Изкуства“ – Денис Зекирия, студент 3. курс, специалност „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна.

В област „Сигурност и отбрана“ – Петър Генов – студент 4. курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

В следващата точка съветниците дадоха съгласие за преместване на деца и ученици от училища, включено като обект на интервенция в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., в други училища на територията на Община Варна, по време на изпълнение на предвидените строително-монтажни дейности по проекта.

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“:

"Сградата е опасна и застрашава живота и здравето на децата, заради които се налага неотложен ремонт. Децата от 1. и 2. клас ще отидат в СУ „Елин Пелин“. Учениците от подготвителна група, 3. и 4. Клас ще бъдат преместени в ОУ „Иван Вазов“ и Професионалната гимназия по електротехника, които ползват обща сграда. СУ „Любен Каравелов“ временно ще приюти учениците от 5. до 12. клас.
.СУ „Димчо Дебелянов“ е един от 10-те обекта от образователната инфраструктура, които предстои да бъдат основно ремонтирани с европейски средства по ОП „Региони в растеж“. По договор ремонтът трябва да приключи за шест месеца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ е в размер на 16,3 млн. лева."

В трета точка комисията единодушно прие Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Варна(2017-2019 г.).

Съветниците приеха и предложение от Кмета на Община Варна, относно разрешаване сформирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2017/2018година.

В последната точка от дневния ред комисията даде положително становище община Варна да подпомогне СУ „Георги Бенковски“ за разходи за наем на зала за спортна гимнастика в размер на 46 656 лева. годишно. Предложението бе препратено към ПК "Финанси и бюджет".

Автор: Надежда Георгиева
Източник: vlastta.com

В категории:

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код