БСК: Инвестициите като дял от БВП намаляват значително


Сподели:
28 Ноември 2017, Вторник


Налице е значителен спад на инвестициите като дял от БВП - от 33% през 2007 г. до 18,6% през 2016 г. Това е индикация, че ръстът на БВП за този период не е в резултат на инвестиционна активност, което би осигурило устойчивост на растежа, а на повишено потребление и подобряването на търговския баланс.

Това се посочва в анализ на Българска стопанска камара (БСК), публикуван в рубриката „Стига вече“.

Според данните физическият обем на инвестициите в капиталови активи се запазва приблизително един и същ.

Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5,2% от БВП през 2007 г. до 2,6% през 2016 г. Частните инвестиции за периода са средно 5 пъти по-високи от публичните, като през 2016 г. те надхвърлят публичните инвестиции 7 пъти.

Физическият обем на преките чуждестранни инвестиции отбелязва спад от 14 пъти през 2016 г. спрямо 2007 г., отчитат още от БСК. За 2017 г. се очертава същата тенденция на спад.

Влошава се и структурата на този тип инвестиции - над 40% от тях са под формата на заеми от компаниите майки.

Според анализа на БСК тенденцията за нарастване дела на реинвестираната печалба в преки чуждестранни инвестиции е положителна, като от 2013 г. е с положителна стойност и нараства до 51,7% през 2016 г.

Наблюдава се стабилен ръст на българските инвестиции в чужбина – от 236,5 млн. евро през 2010 г. На 320,2 млн. евро през 2016 г., като през 2016 спрямо 2015 г. (147 млн. евро) се наблюдава двукратен ръст. Силният ръст в износа на инвестиции води до изтичане на национален доход, работни места, капитали и е индикатор за влошена бизнес среда, отчитат още от БСК.

Усвояването на средствата по оперативните програми в програмния период 2007-2013 г., като източник на инвестиционен ресурс, е добро и е в размер на 95% от предоставеното финансиране, пише още в анализа. Според данните пикът на усвоените средства е в периода 2014-2015 г. Към 3 ноември 2017 г. размерът на договорените средства от програмния период 2014 - 2020 г. е 46%, а на разплатените средства е 14%, посочва работодателската организация.

Делът на разходите за научноизследователска и развойна дейност от БВП през периода 2007-2015 г. нараства в резултат на увеличеното частно финансиране. Въпреки това е налице спад на дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност от общия икономически продукт от 1% през 2015 г. на 0,8% през 2016 г. при цел, съгласно Стратегия 2020, за ръст до 1,5% през 2020 г. Според БСК спадът е индикатор за влошаване качеството и иновативността на инвестициите.

Източник: investor.bg

В категории: Анализи, Бизнесът

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код