С три думи в два български закона и джендър- идеологията пробива българската Конституция.


Сподели:
29 Януари 2018, Понеделник
Дали е достатъчна само оставката на Министър Цачева?!

Три думи в два български закона и джендър- идеологията пробива българската Конституция.

Писмо Изх № 01-00-75/01.11.2017 от Министерството на правосъдието и вх. № 754-06-723/01-11-2017 в деловодството на Народното събрание подписано от Цецка Цачева!

Едно писмо, което разкрива чудовищната манипулация от страна на платени НПО-та и българското Министерство на правосъдието, които въпреки волята на българските граждани, въпреки Българската Конституция, въпреки позицията на българските религиозни общности- начело с Българската православна църква, подменят християнските ни ценности с джендър-идеология.
Подходът на джендър идеолозите в България не е в посока легализирането на еднополовите бракове, а в посока на еднополовото съжителство, което обаче носи всички права на брак.

В България "съжителството" вече е добило своето равноправие на брак. Редица закони се променят с тази цел.

И това е правено осъзнато или не от българските народни избранници, но достатъчно мотивирано и целенасочено от редица НПО организации и е пряко свързано с насилствено прокарваната Истанбулска конвенция.

Най-безспорното доказателство за това е писмото на Министъра на правосъдието Цецка Цачева изпратено до Парламента.

Цецка Цачева съвсем ясно казва, че в България има "изготвени нормативни документи, свързани с въвеждането на Истанбулската конвенция".

Преди тя да е ратифицирана от Българския парламент!

Подло и хитро "законотворците" извън парламента отварят вратичките в българските закони за прокарването на джендър- идеологията и нейните постулати за еднополовите съюзи.

В това писмо Цачева ясно казва, че "В Закона за защита от дискриминация се вкарва предложение за промяна чл.4, ал.1, като в него предлагат да се включи и "полова идентичност".

Цитираният член е:

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

А ето и определението за полова идентичност:

Полова идентичност (понякога и джендър, от англ. gender - род, социопол) е понятие в социологията, психологията и сексологията. С него се описва начинът, по който даден човек се възприема, от гледна точка на своята полова принадлежност.[1] Т.е. дали човекът се възприема или е възприеман от другите като мъж, като жена, или като нещо по-различно, при това без оглед на физиологичния му пол. В този смисъл, половата идентичност понякога се нарича и психологически пол.
И така Психологическият пол /джендър/ нахлува в българското законодателство, с промяната на една или две думи, в различни закони, които преминават с печата на българския парламент, без дори да са осъзнати от голяма част от гласуващите депутати.

Ясно и недвусмислено в писмото на Цачева се казва:

"Също така предвиждаме в чл.2, ал. 1 и чл. 3, т.2, т.9 и т. 10 от Закона за защита от домашното насилие от думите "фактическо съпружеско съжителство" да отпадне "СЪПРУЖЕСКО". По този начин от една страна ще се въведе хармонизация в националната ни уредба, а от друга ще се отговори на изискванията на Конвенцията за защита срещу всички актове на физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството. Такава защита ще получат не само бивши и настоящи съпрузи, но и ЛИЦА, КОИТО СЪЖИТЕЛСТВАТ С ПАРТНЬОРИ ОТ СЪЩИЯ ПОЛ, БЕЗ ОБАЧЕ ТОВА ДА НАЛАГА НОРМАТИВНОТО УРЕЖДАНЕ НА ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ."

И така дами и господа,

В Закона за защита от дискриминация се вкарват две думи "полова идентичност" и Социалният пол /Джендър/ е вече узаконен.

В Закона за защита от домашно насилие отпада една дума "съпружеско" и няма нужда от "еднополови бракове", когато сме фаворизирали "еднополовото съжителство".

Чудовищна манипулация!

Дали е достатъчна само оставката на Министър Цачева?!

Автор: Веселина Савова
Източник: vlastta.com

В категории: ,

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код