ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество"


Сподели:
23 Май 2018, Сряда
В първа точка от дневния ред комисията даде съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Подкрепа на лицата с увреждания", Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020г.

От администрацията заявиха, че Варна е една от шестте общини в страната, където пилотно ще се изгражда Център за комплексна подкрепа на хора с тежки увреждания.

Съветниците единодушно одобриха предложението на кмета Иван Портних общината да кандидатства с проект по програма „Развитие на човешките ресурси“.  Неговата стойност е 1 млн. лв. Участието не изисква съфинансиране.

На заседанието стана ясно, че 40% от въпросния 1 млн.лв. ще са за ремонти, оборудване, обзавеждане и други, останалите пари са за реализация на проекта в продължение на година.

Луиза Каспарян, началник на общинския отдел „Социални дейности и жилищна политика“:

"Капацитетът на центъра ще е за 30 души, за други 60 е предвидена консултантска помощ. Предвидени са мобилна работа и т.нар. заместваща грижа, при която хората с увреждания ще могат на разчитат на денонощно обслужване в рамките на 14 дни годишно. Услугите са от нов тип и засега не се прилагат никъде в страната. Една от основните цели е да се подпомагат близките на хората с тежки увреждания в моментите, когато не могат да се грижат за тях."

Предвижда се центърът да бъде изграден в район Аспарухово кв.“Дружба“ блок 11 вх.“А“.
Центрове за комплексна подкрепа на хора с тежки увреждания ще бъдат изградени също в Плевен, Русе, Бургас, София и Пловдив.

Във втора точка съветниците разгледаха информативно писмо от Ани Николова, директор на дирекция "ЕНОП", относно финансиране от Европейския парламент на пилотни проекти на публични администрации, като част от кампанията "Науката среща парламентите / Науката среща регионите".

Източник: vlastta.com

В категории:

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код