По-малко пари, повече контрол - накъде върви кохезионната политика


Сподели:
28 Май 2018, Понеделник


Новото предложение на Европейската комисия за дългосрочния бюджет на ЕС съдържаше неприятна изненада за всички, имащи нещо общо с кохезионната политика. Втората по големина политика на ЕС що се отнася до бюджета се оказа най-големият губещ от предложението на Брюксел предвид планираното й орязване със 7% и общ бюджет от 373 милиарда евро по цени от 2018 г., пише EurActiv.

Предложеното ниво на съкращения, ролята на Европейския социален фонд и нивото на съфинансиране бяха сред основите теми в дебатите през изминалите седмици преди еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу да обяви законодателните предложения за разходите на 29 май.

В съобщението си, публикувано на 2 май, Еврокомисията заяви, че кохезионната политика ще бъде "по-интелигентна, използваща енергия без въглеродни емисии, свързана, социална и по-близка до гражданите".

По време на представянето на бюджета пред Европейския парламент много негови членове от различни политически групи отправиха критики към съкращенията в политиката за сближаване. Еврокомисарят за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер защити избора, като посочи факта, че всички региони могат да се възползват от кохезията - едно от основните искания на местните европейски власти.

Според сегашната система (т.нар. Берлински метод) регионите се разделят на три различни категории според техния брутен вътрешен продукт и брутен национален доход. Има три прага (75%, 90% и 90%+ от БВП на ЕС), които се използват, за да се определи сумата на грантовете и съфинансирането за всеки регион. Йотингер обаче посочи, че и това може да се нуждае от промяна. "В някои региони политиката се провали, но в някои случаи това бе направено преднамерено", посочи той.

Комисията настоява, че предложението за бюджет от 373 милиарда евро за кохезия все пак е амбициозно. "В номинално отношение бюджетът е увеличен, докато в реално измерение има намаление от 6.7%", отбеляза миналата седмица Йотингер. Следователно намаленият дял на кохезията в следващия дългосрочен бюджет трябва да се разглежда в контекста на общите настоящи условия и на предизвикателствата, с които Европа трябва да се заеме, като защитата на външните граници, миграцията, тероризма, вътрешната и външната сигурност, отбраната, световната конкуренция в науката.

Структурни реформи

Основният елемент от предложението на Еврокомисията е опитът й да координира кохезионната политика с европейския семестър (цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС) и структурните реформи, които държавите членки трябва да приложат чрез техните национални програми за реформи.

Създава се Програма за подкрепа на реформите, която разполага с 25 милиарда евро, разделени в три отделни програми:

- Първата (на стойност 22 млрд. евро) има за цел да осигури финансова подкрепа за държавите членки за прилагането на структурни реформи в контекста на европейския семестър, особено за страните с прекомерни дисбаланси.

- Втората (възлизаща на 2.16 млрд. евро) ще помага на държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната, осигурявайки финансова и техническа подкрепа.

- Третата (840 млн. евро) заменя Програмата за подкрепа на структурните реформи и ще продължи да осигурява практическа помощ за държавите членки в осъществяването на реформи под формата на съветници, експерти от други държавни администрации, международни организации и други.

Опростяване

Ще бъде поставен специален фокус върху опростяването на кохезионната политика, като Еврокомисията обещава да намали бюрокрацията и да гарантира хармонизирани правила сред програмите и държавите. Предложението цели да олекоти системите за управление и контрол и да придаде повече гъвкавост.

Освен това стремежът е програмите са се съсредоточат повече върху резултатите, отколкото върху разходите. Смесването на различните фондове (Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд) също ще бъде възможно в следващия програмен период. Предвижда се и по-високо съфинансиране.

Как да се опрости достъпа до европейските структурни и инвестиционни фондове и да се контролира използването им е проблем от дълго време и новата многогодишна финансова рамка няма да бъде изключение, коментира EurActiv и припомня, че миналия месец Съветът на ЕС призова Комисията да работи за по-проста система от показатели с хармонизирана методология, терминология и определения, което би позволило по-лесното събиране на данни и оценяване на изпълнението на политиката.

Разочарование

Не е ясна обаче ролята на Европейския социален фонд. Въпреки че той ще продължи да бъде под шапката на кохезионната политика и целите му остават подобни на тези от сегашния програмен период (заетост, икономическа и социална устойчивост, интеграция на имигранти, трудова мобилност и социални иновации) част от програмата ще се прилага чрез директен мениджмънт.

След като Еврокомисията обяви предложението си, Магнус Бернтсон, президент на Асамблеята на европейските региони, изрази разочарование от липсата на ангажираност с европейската кохезионна политика. Пред EurActiv той коментира, че макар да приветства предложението на Брюксел за опростяване на рамката на политиката за сближаване, предложеният бюджет за кохезия на ЕС е по-малко амбициозен, отколкото се е надявал.

ДНК-то на Европа

На въпрос на "Дневник" дали съкращенията в кохезионните фондове са оправдани президентът на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц коментира: "Ако направим сравнение с цените през 2018 г., предложенията на Европейката комисия представляват ясно 10-процентно орязване на кохезионната политика след 2020 г. Разбираемо е, че предвид финансовия ефект от излизането на Великобритания от ЕС и възникващите нови приоритети, които спешно трябва да бъдат финансирани – като отбрана, сигурност и миграция – бъдещият бюджет на ЕС е под натиск. Но това е значителна част от основната политика на ЕС за инвестиции и солидарност, единствената политика, която включва всички нива на управление в планирането и осъществяването си".

Трябва да помним, че кохезионната политика създава работни места, бори се със социалното изключване, намалява регионалните неравенства и засилва интеграцията през границите, казва Ламберц, според когото тази политика е ДНК-то на ЕС. "Бъдещето на Европа се нуждае от бюджет на хората, за да се бори с евроскептицизма, ЕС трябва да постави гражданите в сърцето на своето бъдеще като инвестира повече в кохезионната политика, а не по-малко. Предложенията са неприемливи, но началният изстрел едва бе даден и предстои дълъг път преди да пресечем линията", допълва Ламберц.

Според него по-притеснително на този етап на предложението е планът за увеличение на бюджета на ЕС от 1% от брутния национален доход на ЕС – 28 до едва 1.11% при ЕС 27 (без Великобритания). "Ако искаме да имаме една Европа, която е амбициозна, постига резултати и подобрява живота на всеки гражданин, се нуждаем от средства за това и поради тази причина нашият комитет, както и Европейският парламент, поиска увеличение на бюджета на ЕС до 1.3% от БНД на ЕС-27. Ако Европа иска да бъде амбициозна, да демонстрира, че може да преодолее големите предизвикателства, трябва да бъде смела и да даде на регионите и градовете правилните средства".

Попитан дали планираното съкращаване на средствата ще навреди на кохезионната политика, Ламберц отговаря, че орязването от 10% след 2020 г., рискът от децентрализиране на кохезионната политика, и особено на европейските социални фондове, които може да бъдат превърнати в обикновен стимул за структурни реформи на национално ниво, подкопават цялата архитектура на една една добре функционираща политика, която е подложена на атака.

На въпрос дали все пак очаква някакво положително развитие на тази политика предвид предложенията за повече гъвкавост и опростяване, Ламберц отговаря, че регионите и градовете познават специфичните предизвикателства, пред които са изправени общностите им. "Имам големи надежди относно опростяването чрез диференциация... Мисля, че има общо разбиране между държавите членки, регионите и институциите в ЕС да се даде повече пространство за развитие на доверие между различните нива на управление... Наистина е много важно да се подобри образа на ЕС на място по посока на преките бенефициенти".

Условия и наказания

За предложеното правило за отпускане на еврофондове само при зачитане на върховенството на закона Ламберц коментира, че ценностите и законността трябва да бъдат спазвани от всички държави - членки на ЕС, и че тези ценности защитават гражданите. "Когато говорим за условия, въпросът е в тяхната ефективност. С други думи, трябва да помислим дали намаляването на способностите за инвестиции на регионите и градовете заради политики, приложени на национално ниво, е ефективно. Регионите и градовете не може да бъдат наказвани за решения, взети на национално ниво и върху които те нямат никакво влияние. Поради тази причина позицията на нашия комитет винаги е била да отхвърля външни условия, които може да ударят грешната цел".

По думите му доброто управление на кохезионната политика и условието за върховенство на закона са две много различни неща. "Кохезионната политика вече е най-контролираната политика с много силна система за одит и проверки. Измамите трябва да бъдат наказвани, а контролът – засилен, където е необходимо. Но измамите не трябва да се бъркат с прости грешки".

Според него е ясно, че целите на кохезионната политика трябва да бъдат ясно очертани, така че тя да отговаря по-ефективно на сегашните предизвикателства – миграция, климатични промени, социални неравенства, липса на публични инвестиции и сигурност, и да инвестира в нови технологии. "Знам също така че опростяването е жизненоважно, за да се гарантира, че ще се намали неприемливо високото ниво на бюрокрацията.... Регионалните неравенства обаче все още са неприемливо високи, трябва да си припомним, че в Европа инвестициите са намалели с 15% за последните 10 години, така че за местните и регионални власти, ударени от орязване на разходите, кохезионната политика значително омекоти удара".

Източник: dnevnik.bg

В категории: Анализи, Европа, Бизнесът

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код