Славчо Нейков, енергиен експерт: Законът за енергетиката трябва да бъде приведен в съответствие с европейското законодателство по отношение на независимостта на регулатора


Сподели:
03 Юли 2018, Вторник


Водещ: В четвъртък, 28 юни, станахме свидетели на бурни дискусии в парламента, свързани с годишния доклад на КЕВР за 2017 г. От левицата дори обвиниха председателя на комисията Иван Иванов в неизпълнение на закона. Във Ваш анализ по темата вие нарекохте дискусиите в Народното събрание „политически мотивирани“. Защо?

Славчо Нейков: В парламента по принцип всичко е политически мотивирано, но когато има изказвания, свързани с неспазване на закона, каквито наблюдавахме, мисля, че следва да се акцентира много повече върху правото, а не върху политиката, особено когато такъв тип действия се разиграват в законодателния орган на държавата. В това, което аз лично чух, правни аргументи по същество нямаше. Имаше позоваване за неизпълнение на един текст от Закона за енергетиката, който е приет през май тази година и който дава правомощия, респективно и задължения на КЕВР да разрешава действия по разпореждане с дялове и акции над определен процент от капитала на търговски дружества при определени условия. И тъй като изпаднахме в ситуация, при която анонсът за неизпълнение на закона и респективно за сигнализиране на прокуратурата, което беше един бонус, беше отправено само към председателя на регулатора. Имам достатъчно основания да заявя, че ставаше дума за политически мотивиран, а не за правно аргументиран ход. Искам да подчертая във връзка с това, което казах, че заплахата за сигнализиране на прокуратурата беше само към председателя на КЕВР,  в контекста на факта, че председателят на регулатора, независимо как се казва той, няма никакви по-различни правомощия от останалите членове на КЕВР, когато се вземат решения по същество. И от такава гледна точка заплахата към него прозвуча по-скоро политически, отколкото като правно аргументирана. Аз лично присъствах на едно заседание на парламентарната комисия по енергетика, в което депутати, включително и от БСП, и то хора, които са признати експерти в областта на енергетиката, подчертаха наличието на големи неясноти в текста, за който стана дума, и нуждата от неговото доразвиване. Това обаче може да стане само с изменение на закона, което е в ръцете на парламента. Така че извън такава промяна всичко останало си остава в рамките на политическото говорене.

Водещ: Още от приемането на поправките в Закона за енергетиката вие ги нарекохте спорни и призовахте бързо да бъдат отменени. Какви са аргументите Ви за това?

Славчо Нейков:  Текстът, за който става дума и който задължава регулатора и респективно го упълномощава да разрешава действия по разпореждане с дялове и акции, които съставляват над 20 % от капитала на търговски дружества, е реално неизпълним. Той е неизпълним, защото самият парламент, тоест органът, който е приел този текст, е създал една общо формулирана норма, в която няма критерии, срокове и механизми за изпълнението на този текст. Освен това има и нещо друго, което е много странно в случая. В своята бланкетност този текст добавя едни много странни за енергиен регулатор задачи, който при преценка на действията си трябва  да се съобрази с изисквания, свързани с национална сигурност и опазване на обществения ред, а енергийният регулатор няма нищо общо с подобни функции. Така че като цяло текстът реално е неизпълним, защото липсват онези същностни детайли, които дават възможност за неговата реализация.

Водещ: Наричат промяната в Закона за енергетиката „Поправката ЧЕЗ“. До какво ще доведе тя и създава ли опасен прецеден закони да се променя заради една или за друга сделка?

Славчо Нейков: По принцип законът по дефиниция следва да урежда трайно обществени отношения. От такава гледна точка приемане на правни норми в закон, приет по повод на една конкретна сделка, поначало не стои добре. Дори да се приеме, че една такава поправка е необходима, това трябва да е много добре мотивирано именно през призмата на нуждата от траен подход. А в случая това въобще не е така. Не само липсва една подробна мотивировка, но и стана ясно, че текстът е приет, така да се каже, доста набързичко. И естествено е в такива случаи инвеститорите да не се чувстват спокойни, защото днес става дума за ЧЕЗ, утре може да дойде редът на някой друг. А когато, както в този случай, липсват ясни, обективни мотиви и същевременно се създава проблемен и реално неизпълним текст, нещата въобще не изглеждат добре. Така че от такава гледна точка прецедентът наистина създава проблеми сам по себе си.

Водещ: Какви са основните рискове, г-н Нейков, от „Поправката ЧЕЗ“? Защо експерти пледират, че тя трябва възможно най-бързо да бъде отменена?

Славчо Нейков:  Аз не зная какви са аргументите на другите, но аз самият застъпвам такава теза, че текстът трябва да бъде отменен и колкото по-скоро, толкова по-добре. Защото той само генерира проблеми, и то в няколко направления. Ако погледнете от институционална гледна точка, КЕВР е поставена в следната ситуация: От една страна, тя трябва  да изпълни текста, но от друга страна, не може да го изпълни поради причините, които вече споменах. А това естествено удря върху реномето на държавността, върху реномето на държавата, защото държавата е създала правна рамка, която реално е неизпълнима от нейна институция. Същевременно, ако погледнете от страната на бизнеса, си помислете за ситуация, в която бизнесът се позове на този текст, желаейки да изпълни закона и поиска произнасяне от страна на енергийния регулатор, то той ще изпадне в положение да не може да получи реакция от страна на държавата, а това ще се отрази на неговите търговски взаимоотношения. Така че и за бизнесът не е добре. Естествено това не е добре и за гражданите, защото в крайна сметка при една такава ситуация, в която бизнесът не може да получи обслужване, което му се полага поради причините, за които споменах, той може да потърси отговорност от страна на държавата. В крайна сметка тази отговорност може да приеме юридически измерения чрез арбитражни или съдебни дела. И при едно осъждане всички ние ще платим, затова че държавата не е била в състояние да изпълни свое задължение. Така че рисковете са много сериозни и особено в контекста и на конкретния случай, и в контекста на този опасен прецедент, за който споменах.

Водещ: В последния си анализ пишете, тук ще ви цитирам: „Политическо манипулиране на КЕВР не трябва да се допуска“. Кой и с какви мотиви го допуска, господин Нейков?

Славчо Нейков: Аз, първо, ще ви помоля да приемете изказването ми, от една страна, като принципно. Аз съм изразил мнението си, застанал съм с името си в изразените позиции. Разбира се съм готов да чуя и други мнения по темата. Но не намирам, че върху енергийния регулатор трябва да се оказва натиск, заплахи, действия на прокуратурата. Или например с подписки, защото имаше и такъв случай. Представете си ситуация, в която утре някой обяви подписка например токът да стане безплатен. Аз съм убеден, че при добра организация може да събере и 5 милиона подписа за 3 дни, това не означава че токът трябва да стане безплатен, нали. Така че това са форми на натиск, който не е правно обезпечен и той трябва да бъде предотвратен. Но има и нещо друго, в контекста на политическото манипулиране, беше свързана темата за непроизнасянето от страна на регулатора с темата за цените. И по този начин това политическо манипулиране, за което споменавам, може да бъде разглеждано и в този контекст. То се изразява в смесване на две теми, всяка от които е много важна – както ценообразуването, така и социалната политика в частта й за защита на социално слабите. Последната тема е не само много важна, тя трябва да бъде непрекъснато в окото на общественото внимание. Но това е тема, която не е свързана с цената на тока или с цената на парното. Тя е свързана с темата за доходите като цяло. Защото тези, които са засегнати икономически, те не са само енергийно бедни. Те имат ниски доходи като цяло и държавата респективно следва да отчита този факт и да реагира чрез социалните механизми за защита. Така че регулаторът е поставен в една ситуация, в която трябва наистина да търси баланс между много интереси и мисля, че до този момент се справя много добре. Затова и политическото манипулиране върху него трябва да бъде преустановено.

Водещ: Всъщност независим орган ли е КЕВР?

Славчо Нейков: Аз мисля че те стават все по-независими, нека така да кажа. Това до много голяма степен безусловно се дължи на политическата воля. Аз самият бях много отдавна член на енергийния регулатор, когато Министерски съвет назначаваше неговите членове и имаше един момент, в който 5 от 7 члена бяха сменени накуп без много обяснения. Нещо, което в момента е абсурд да се случи. Тогава оставиха само двама – аз и още един колега, на които мандатите ни така или иначе изтичаха след няколко месеца. Условно казано, някой трябваше да предаде ключовете на институцията. Сега избирането на членовете на регулатора в парламента е огромен скок напред. Много активно се работи по обезпечаване на финансовата стабилност на енергийния регулатор, на институцията. Необходимо е обаче европейското законодателство относно независимостта на КЕВР да бъде транспонирано много по-ясно, както според мен и да се закрие тази странна креатура, наречена Подкомисия за наблюдение над Комисията за енергийно и водно регулиране, която е към Парламентарната комисия за енергетика. Още повече, че Парламентарната комисия за енергетика при нужда и в рамките на закона спокойно може да поеме такъв тип функции. Като цяло основният контрол върху дейността на регулатора, съгласно закона, е съдебен. Неговите актове подлежат на съдебен контрол и трябва да свикнем с този факт. Регулаторът е длъжен да се грижи за пазара, длъжен е да намира баланса между интересите на неговите участници, в т.ч. и на потребителите. Законът е създал достатъчно ясни и подробни механизми в това отношение. Регулаторът просто трябва да бъде оставен спокойно да работи, без политически намеси, в рамките на закона.

Водещ: За финал на нашия разговор, какъв е изходът, според вас, от тази високоволтова ситуация, с опасни, по думите ви, последици за държавата?

Славчо Нейков: На първо място всички, според мен, трябва да преценят позицията и респективно поведението си. Ако ви направи впечатление от страна на изпълнителната власт, премиерът каза много ясно – ние не се месим в работата на един независим орган. Това трябва да бъде подходът и на останалите. Пак казвам, има съдебен контрол. Но има нужда от промяна на Закона за енергетиката. Първото нещо, което е, пак подчертавам, той да бъде приведен в съответствие с европейското законодателство по отношение на независимостта на регулатора. На второ място трябва да се прецени съществуването на спорната подкомисия за наблюдение над енергийния регулатор. Аз мисля че тя трябва да бъде закрита въобще. Ако политическата воля е такава, че парламентът извън годишния отчет, който получава от страна на регулатора, иска да има допълнителни правомощия спрямо него, то тези правомощия трябва да бъдат регламентирани изчерпателно много ясно на ниво закон. Защото всичко останало дава възможност за импровизация.

Йоланда ПЕЛОВА

Източник: focus-radio.net

В категории: Интервюта

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код