Комисията за конкуренция забрани на "Инерком" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България


Сподели:
19 Юли 2018, Четвъртък
КЗК не разреши и продажбата на "Нова телевизия"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не разрешава на фирмата "Инерком България" ЕАД на Гинка Върбакова да придобие българските дружества на ЧЕЗ. Това се вижда от решение на регулатора от днес


Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването на компанията.


Защо е такова решението

Документите за сделката, за която се разбра в края на миналата година, но предизвика горещи политически страсти през февруари 2018 г., бяха подадени до комисията през март, а тя се зае да ги разглежда едва в края на юни. По закон регулаторът има 25 работни дни, за да излезе с решение по сделката, като срокът може да се удължава при искане на допълнителни документи или по желание на самите компании.


От публикуваното днес решение се разбира, че според комисията при евентуална такава сделка ще бъде налице концентрация, която ще окаже влияние на пазара на електроенергия. Причината за това заключение е произвежданата енергия от фотоволтаици от дружество от групата на "Инерком" в съчетание с дружества за експлоатация на фотоволтаици и търговия със "зелен" ток, собственост на ЧЕЗ а.с.

Комисията за защита на конкуренцията приема, че концентрацията ще окаже въздействие върху пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия (фотоволтаици), на които е налице припокриване на дейността на участниците в концентрацията.


"При анализа на нотифицираната сделка КЗК установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така концентрацията поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия и на търговията с електрическа енергия", се казва в решението.


Преференции за купувача

В конкретния случай комисията приема, че с осъществяването на планираната сделка "Инерком" в качеството си на производител на електрическа енергия от фотоволтаици, ще има съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия.


В решението на регулатора се посочват две дружества, контролирани от ЧЕЗ, (през нейна компания, регистрирана в Холандия) в сферата на фотоволтаиците. Едното е "Фри енерджи проджект Орешец" ЕАД (ФЕПО) за производство, изграждане, експлоатация и търговия, свързани с възобновяеми енергийни източници. Второто е "Бара груп" ЕООД ("Бара") - изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници


От своя страна Върбакова пряко контролира "Солар грийн енерджи" АД, което е собственик на още 7 дружества, чиито предмет на дейност не се посочва.


Регулаторът се позовава на промените в Закона за енергетиката от последната година, според които централите с мощност над 4 мегавата ще трябва да продават енергията си на енергийната борса след изтичането на договорите им за продажба на преференциални цени. Посочва се, че това няма да важи за малките централи.


"Предвид ниската себестойност на произведената от фотоволтаични електроцентрали електрическа енергия, същата се очаква да бъде реализирана и при по-изгодни търговски условия. Допълнително, обединената група ще засили своето пазарно присъствие и предвид намаления инвеститорски интерес, свързан с отпадането на задължението за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени, считано от 1 януари 2016 г.", мотивира решението си тя.


Търговците на ЧЕЗ с едни гърди напред

Антимонополната комисия смята, че след приключване на договорите за изкупуване на ток на преференциални цени на участниците в концентрацията същите количества биха се изкупували от търговците на ЧЕЗ и поради това те биха имали предимство пред останалите търговци, използвайки достъпа до мрежата на ЧЕЗ да доставят ток на клиентите в София, София-област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.


Така комисията стига до извода, че с поисканата концентрация, ще се стигне до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Освен това тази концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. "Наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари", заключава регулаторът.


Обектът на желанието

Обект на сделката, за която Върбакова има подписан предварителен договор на 23 февруари и срок да плати седем месеца, са "ЧЕЗ Разпределение България" АД (67%), съответно в дъщерното му дружество "ЧЕЗ ИКТ" ЕАД (100%), "ЧЕЗ Електро България" АД (67%), "ЧЕЗ България" ЕАД (100%), "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД (100%), "ФЕПО" ЕАД (100 %) и "Бара груп" ООД (100%).


В края на февруари 2018 г. компанията ЧЕЗ реши да продаде българските си активи на неизвестната допреди два месеца фирма "Инерком България" и така предизвика сериозен политически трус в страната.


Една от причините е, че в ключовия отрасъл "Енергетика" се задава най-голямата сделка от 2011 г. насам - на прогнозна стойност 320 млн. евро. Второ, обект на продажба е компанията, която осигурява електроснабдяването на цяла Западна България, има бизнес за близо 2 млрд. лв. и почти 3 млн. клиенти. Става дума чувствителен за политиката сектор, проблемите в който веднъж вече доведоха до сваляне на правителство на премиера Бойко Борисов. Не без значение е и фактът, че продавачът води от юли 2016 г. арбитражно дело срещу България с иск за няколко стотици милиони лева заради интервенции на българските институции, които вредят на дейността му.


Сделката роди скандал, от една страна, защото фирма с капитал от 50 хил. лв. се оказа на финалната права да придобие бизнес, оценяван на 2 млрд.лв., и от друга заради разнопосочни, на моменти нелогични, реакции: от поисканата, но неприета оставка на енергийния министър Теменужка Петкова, през първоначалното решение на държавата да влезе в сделката, последвано от отричане изобщо да е ставало дума за държавно участие, до подозренията на премиера Бойко Борисов, че крайната цел е свалянето му от власт и до обтягане на отношенията му с президента Румен Радев.


След като БСП направи всичко възможно да вдигне голям шум около сделката правителството покани на разговор Върбакова, след който бе обявено, че държавата ще участва с дял в сделката, като имаше различни хипотези за това. По-късно темата сякаш от себе си отшумя.


Продажбата на най-голямото електроразпределително дружество в България стана повод за създаването и на анкетна комисия в Народното събрание, чиято работа завърши без отговор на съществените въпроси, а председателят й се оплака, че институции не съдействат - основно банки.


Междувременно Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката, които дават право на енергийния регулатор да се намесва в подобни сделки.


По-късно през деня КЗК забрани и сделката за Нова телевизия. 


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп” АД, и индиректно върху нейните дъщерни дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД.

При анализа на сделката Комисията отчита водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което от своя страна повдига основателни опасения за ефекта от сделка върху конкурентна среда на горепосочените пазари, както и хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия.

Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор е установено, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж.

Значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.

С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари. Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите.

Източник: dnevnik.bg

В категории: Бизнесът

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код