67,5 млн. лева ще е бюджетът за изграждане и ремонт на улици във Варна


Сподели:
22 Януари 2019, Вторник

Над 124 млн. лева е бюджетът за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда за 2019 г. във Варна. От тази сума за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67,5 млн. лева.


Проектната рамка по това перо в общинския бюджет беше одобрена на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“.

За строителството на бул. „Васил Левски“, което продължава и през тази година, в бюджета са заложени близо 38,3 млн. лева. Около 18 млн. лева са планирани за основен ремонт на пътна мрежа, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата. Малко над 7 млн. лева ще струва текущата рехабилитация на улици в града.

Предстои изграждането на пътна автомобилна рампа на автомагистрала „Хемус“, с качване от бул. „Ат. Москов“, за която в бюджета са заделени 1,65 млн. лева. Друг голям обект е реконструкцията на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище „Карантината“, която ще струва над 1,5 млн. лв.

Ремонтни дейности тази година ще има също на улиците „Кап. Рончевски“, „Ал. Рачински“, „Флора“, „Баба Тонка“. Мащабно обновяване на улици ще има и в с. Константиново, за което в бюджета на община Варна са заделени 2,5 млн. лева.

През 2019 г. продължават ремонтите на детски площадки за игра на открито, за които ще бъдат похарчени около 700 хил. лева. Нов облик ще придобият площадки на ул. „Иван Богоров“ , на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Отец Паисий“ и на ул. „Пенчо Славейков“. В местността Свети Никола ще бъде изградена нова детска площадка за игра на открито, а на ул. „Академик Игор Курчатов“ ще има многофункционална спортна площадка.

Предстои също благоустрояване на междублокови пространства. Едно от тях е между улиците „Г. Бенковски“, „Сава Доброплодни“, „Христо Попович“ и „Панайот Волов“, а друго – на ул. „Отец Паисий“. В бюджета са заделени средства и за проектиране благоустрояването на редица междублокови пространства в различни части на Варна. За улично осветление община Варна е отделила 300 хил. лева.

Други по-големи разходи в капиталовата програма за тази година са за аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение в „Св. Св. Константин и Елена“, което ще струва 820 хил. лв. Малко над 780 хил. лева са предвидени за укрепване на свлачище в местността „Св. Никола“.

В бюджета на ОП „Общински паркинги и синя зона“ за заложени близо 3,8 млн. лева. С част от средствата ще бъде изграден вторият етап от Синята зона, който ще обхване широкия център на Варна. За нуждите на зоната за платено улично паркиране предстои да бъдат купени електрически лекотоварни автомобили, леки коли хибрид и нов паяк.

Общинските съветници одобриха и план-сметка „Чистота“. През тази година Варна ще разполага с 37,2 млн. лв. за почистване и поддържане на чистотата. Сумата е завишена в сравнение с първоначално планираните 30,5 млн. лева благодарение на  преходния остатък от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци и от неразплатени разходи към края на декември 2018 г. Остатъкът е в размер на 7,2 млн. лева при планирани  1 млн. лв. С част от средствата ще бъде закупена модерна техника за почистване на Морската градина.

В рамките на заседанието беше съобщено, че през 2018 г. общински инспектори са извършили около 2 500 проверки, основно свързани с чистотата на града, като част от тях са били с превантивна цел. Съставени са над 70 акта както на физически, така и на юридически лица.

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на 10,15 млн. лева. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 14,4 млн. лв., а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – 12,6 млн. лв.

Друга тема на днешното заседание беше въвеждането на система за разделно събиране на облекла и текстилни материали. Съветниците дадоха положително становище за определяне на минимални условия и изисквания, за да бъде сключен договор за организиране на подобна система за разделно събиране. Тя включва поставяне на специализирани метални контейнери, които следва да са максимално обезопасени от вандализъм и опити за изваждане на материали от тях. Финансирането на системата ще се осъществява изцяло за сметка на фирмата, с която общината сключи договор. Транспортирането на отпадъците ще се извършва по график с транспортни средства на компанията.

Община Варна няма да има никакъв финансов ангажимент. Единственото й задължение ще бъде да определи местата, на които да се разположат контейнерите за събиране на текстила.

Източник: varnacouncil.bg

В категории:

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код