Първата сесия на Фонд „Култура” опорочена


Сподели:
Ръкводството на фонда не се съобразява с решение на Общинския съвет
22 Януари 2019, Вторник

На своето заседание на 19.12.2018 г. Общинският съвет на Варна разгледа предложение за изменение на Правилника на Фонд „Култура” и Насоките за кандидатстване.

Чл.7 ал.1 от Правилника визира кои лица НЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ за финансиране от Фонд „Култура”.

Според решението, не могат да кандидатстват такива, които са в ликвидация или са в производство на несъстоятелност, които са лишени от правото да упражняват търговска дейност, които са осъдени или са с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността и т.н

Интересен дебат се разви на сесията, когато граждани информираха общинските съветници, че проявяват двоен стандарт.

Само няколко точки по-рано Общинският съвет гласува Наредба за финансовото подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

В нея, по предложение на Кмета на Община Варна, Общинският съвет прие, че не могат да кандидатстват лица, които имат финансови задължения към ОБЩИНАТА и към ДЪРЖАВАТА

А тук по предложение на ръководството на фонд „Култура” неясно защо отпадат задълженията към държавата.

С това вносителите сякаш потвърждават публичните коментари, че някой организации си решават проблемите със задълженията към държавата, чрез финансиране от общината.

След изразеното от граждани недоволство, Общинският съвет прие предложението за напълно резонно и гласува.

„Чл.17, ал.1, т.4 „По Фонд”Култура” не могат да кандидатстват лица, които имат финансови задължения към ОБЩИНАТА и към ДЪРЖАВАТА.“

На 21.12.2018 г. в сайта на Община Варна, ръководството на Фонд”Култура” обявява първа сесия за кандидатстване, която съгласно решението от Протокол №36 /19.12.2018 г. на Общинския съвет е от 21.12.2018 до 21.01.2019 г.

Към днешна дата кандидатстването по първата сесия е приключило.

НО !...

В публикувания Правилник за работа на Фонд”Култура”, не е отразено решението на Общинския съвет да не се допуска финансиране на организации със задължения към Държавата.

Така на практика всички кандидати в първата сесия по Фонд”Култура” декларират само, че нямат задължения към Общината.

Това обаче, е в нарушение на решението на Общинския съвет, което прави самата процедура незаконна.

Кой пропусна отразяването на решението на Общинския съвет в Правилника за работа на Фонд „Култура”?

И най-важното ЗАЩО?

При всички случаи е опорочена процедурата.

Ще подпише ли Кметът на Община Варна договори с организации, които имат задължения към държавата, въпреки решението на Общинския съвет? Едва ли.

Какво следва?

Очакваме действия на общинската администрация, след купищата сигнали по отношение на работата на Фонд „Култура”.

А утре се очаква ПК”Култура и духовно развитие” да гласува отново избора на вече познатия Експертен съвет към Фонд „Култура”, „пред вид факта, че работата на досегашните експерти е изключително успешна”/?!?/

Да! Изключително успешна, но за кого?


Веселина Савова

Източник: vlastta.com

В категории: Новините

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код