Питания на общинските съветници към Кмета на Община Варна на 37-то заседание на Варненския общински съвет


Сподели:
Остър спор между Председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов и общинския съветник Костадин Костадинов
05 Февруари 2019, Вторник
Първа точка от дневния ред на 37-мото заседание на ОС-Варна:


„Питания и отговори на питания.”

Тодор БАЛАБАНОВ /Председател на ОС-Варна/:

Имате думата. Г-н Боев, заповядайте. След това г-н Костадинов, след това д-р Митковски.

Христо БОЕВ /общински съветник/:

Уважаеми г-н председател, господа заместник-кметове, уважаеми колеги и съграждани. Моите питания са свързани със състоянието на инфраструктурата в кметство Константиново. За последно бях там през последния уикенд. В следствие и на валежите, и на подпочвените води, на занемарената от години инфраструктура, там практически да се стигне от точка А до точка Б е мисия невъзможна. Уважаеми колеги, унизително е на 15 км. от Варна в 21 век, близо 2000 наши съграждани да газят постоянно пред домовете си, по улуците, в градинките си, в дворовете си фекални води. Имаме ли отговор на инвестиционното предложение на Община Варна за изграждане на пречиствателна станция и канализация в с. Константиново от институциите, чиито мнения или решения са имплементирани в този процес по един или друг начин – РИОСВ, Басейнова дирекция и конкретно на какъв етап е процесът по изграждане на пречиствателна станция и канализацията в кметство Константиново?
Второто ми питане е за водоснабдяването във вилна зона „Лазур“. По моя информация, уважаеми г-н председател, там местното кметство процедира два ПУП-а в два имота, където да бъдат изградени помпена станция и резервоар за преодоляване на проблема с безводието в „Лазур“. Кога и какви средства смята Община Варна да отпусне за решаването на този проблем, за тяхното изграждане. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря Ви, г-н Боев. По първия въпрос ще има възможност да разгледаме инвестиционните намерения на Община Варна в кметство Константиново. При разглеждане на проекта за бюджет за 2019 г.

Г-н Костадинов, заповядайте.

Костадин КОСТАДИНОВ/общински съветник/:

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Аз предния път зададох три въпроса. Това беше миналата година. И на тези три въпроса сега, след повече от месец, съм получил два отговора. Както е добре известно, според закона и според установената практика, би следвало когато ние, общинските съветници задаваме въпроси към кмета първо, той да присъства в залата. Най-елементарното уважение към нас първо, като съветници и после към гражданите на града го изисква. Това нещо обаче при нас не се случва вече не знам - седма, осма година. Забравих вече кога точно стана настоящият кмет градоначалник.

Второто нещо, което е - редно е тези въпроси, дори когато кметът не отговаря на тях и го няма тук, да бъдат давани по възможно най-бързия начин. При нас идват винаги в периода, когато се свиква следващата сесия. Обикновено ни ги дават, както на мен сега ми ги дават, буквално в началото на сесията. Но дори и да приемем това, че все пак получаваме някакви отговори, вече ние толкова сме занижили изискванията си към администрацията, че и това ни радва понякога. Въпросът е обаче защо след като предния път зададох три въпроса, сега имам два отговора. Тук е в момента г-н Пейчев. Искам да получа отговор, защото аз обикновено, като съм задавал въпроси от неговата администрация точно идват отговорите. Искам да получа отговор директно, сега, в момента на третия въпрос, който зададох предния път. Няма да го повтарям отново, защото беше доста дълъг и касаеше проекта за разширяване на детската градина в „Кайсиева градина“, а тя е една – детска градина „Приказка“. За този проект се говори още от 2012 г., като има предпроектни проучвания, които са от мисля, че от 2009 или 2010, не мога да кажа в момента, документацията не е пред мен. Десета година вече би следвало тази процедура да е задвижена. Не е задвижена. Въпросът ми беше предния път кога най-накрая ще се...

Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов, право на отговарящия е да прецени кога да Ви предостави отговор в рамките на закона. В рамките на закона и на Правилника ни. Заповядайте.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Така, преди всичко отговарящият трябва да е тук в залата. А практиката е показала, не искам сега нали да влизам назад във времето. Мога да си направя труда и да направя една извадка. Практиката е показала, че Портних просто не присъства тук, което е неуважително. Оставете ни нас.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не е вярно това.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Майната ни. Айде, да кажем ние сме някакви политически опоненти, ама това е неуважение към гражданите.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не е, не е вярно това.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Е как да не е?

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не е вярно това.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Къде е Портних сега?

Тодор БАЛАБАНОВ:

Направете справка.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Къде беше предния път?

Тодор БАЛАБАНОВ:

Направете справка. Не ми задавайте въпроси. Направете справка.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Каква справка да направя? Аз знам какво е, какво пише в закона.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Твърдите, че в рамките на 7 - 8 години, нали …

Костадин КОСТАДИНОВ

Да. Какво?

Тодор БАЛАБАНОВ

… кметът е отсъствал от заседанията. Направете си справка.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Почти всяка втора сесия го няма.

Тодор БАЛАБАНОВ:

И недейте да вкарвате неверни твърдения.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Почти. Е, как ще ….

Тодор БАЛАБАНОВ:

Вижте справка.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Къде е кметът в момента?

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не ми задавайте въпроси. Вижте справка, колега. Не ми задавайте въпроси.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Сега трябва да Ви питам като онзи репортер, дето питаше царя колко му е часа.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Ама не сте репортер.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Не се излагайте. Няма го царят. Няма го и кметът. …. Ами и медии няма, какво да кажа.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не съм Ви дал думата. Не съм Ви дал думата, много моля. …. Ама не може да говорите. …. Защото тече заседание в момента. …. Д-р Митковски, заповядайте. …. Отправям Ви предупреждение последно. Следващото знаете какво е като стъпка.

Ивайло МИТКОВСКИ /общински съветник/:

Уважаеми г-н председател, колеги, господа заместник-кметове. Имам три въпроса. Първият ми въпрос е свързан със синята зона. Вече доста време мина от както е въведена, така че можем да си направим изводите и всички могат да си направят изводите за предимства, недостатъци и т.н. на синята зона. За мен е безспорно необходимостта от нейното въвеждане много, много по-рано, както е в цяла България, и почти в цяла Европа. Както и да е. Моят въпрос е следният - във връзка с наблюденията, които имам. Според мен са изключително недостатъчно реалните служители, тези които работят на терен в синята зона за контролиране на паркирането в нея. По този начин има възможност, аз съм засичал, един автомобил без да бъде подаден смс или там закупено талонче от търговски обект, да престои несанкциониран във времето, когато работи синята зона 45 минути. Така че, моят въпрос е колко са служителите, които реално работят, не администрацията на синята зона, а хората, които работят с там жълти жилетки, които обикалят, поставят скоби и съобщения за тези процеси на паркиране. Само да ви кажа, примерно от това, което съм видял в София и Пловдив, че почти на всяка улица има отделен служител, който отговаря за съответната улица или малък район. Така че, колко човека работят и евентуално какво ще бъде развитието на синята зона като обем през тази и евентуално следващата година, защото чухме от изказвания на кмета в медиите, че ще има такова.
Вторият ми въпрос, аз съм го поставял по-рано, с Вас сме го коментирали, че въпреки синята зона, това не изключва задължението на контролните органи, в случая общинска полиция, КАТ и т.н., да си извършва задълженията по санкциониране на неправилно паркирани и извън синята зона моторни превозни средства. Това изключително създава затруднения за движението по варненските улици, като оставим на страна извършваните реконструкции. Малък пример, вече два пъти съм свидетел на слава Богу леки транспортни произшествия на ъгъла на кръстовището на ул. „Чаталджа“ и „Осми приморски полк“ по простата причини, че по ул. „Чаталджа“ постоянно, денонощно срещу знак спирането забранено има постоянно паркирани автомобили. Такова е състоянието и с много други улици, където реално се създава затруднение най-малкото в движението на моторни превозни средства, въпреки че са извън синята зона. Смятам, че това нещо трябва да бъде регулирано от съответните органи.
И третият ми въпрос е - какво става със средствата, първо отпуснати ли са тези по памет 42 млн. за „Търговски дом“? Разплатени ли са, както беше гласувано от общинския съвет и съответно на кои фирми, лица и т.н., са изплатени тези суми и какво се случва изобщо с този казус и тези пари, които си ги прехвърляме от държава на община, от община нататък. Какво се случва? Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря на д-р Митковски. Г-н Вичев, заповядайте. След това г-жа Георгиева, след това г-н Гуцанов и г-н Липчев.

Януарий ВИЧЕВ/общински съветник/:

Уважаеми колеги, уважаеми представители на администрацията, имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с извозването на боклука особено на адресите около ул. „Прилеп“, там където са къщите с не големите контейнери, а там където са пластмасовите кофи – вече един месец не се прибира боклука. Това е наистина голям проблем за живущите. Въпросът ми е какви мерки ще предприеме и какви санкции ще наложи общинската администрация във връзка с този проблем? Вторият въпрос е свързан с уличното осветление. Аз бях написал писмен сигнал до общинската администрация. Над 15 места имаше лично, които съм видял за липса на такова улично осветление, а се оказа, че са много повече тези така да се каже проблеми с уличното осветление – липса на стълбове, лампи не светят. Въпросът ми е свързан също какви мерки ще предприемете, спешни мерки във връзка с отстраняване на тези проблеми с уличното осветление, тъй като не може да се оправдаваме само с инфраструктурните ремонти и по този начин гражданите на Варна да бъда ощетявани. Благодаря Ви.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря, г-н Вичев. Г-н Гуцанов, имате думата.

Борислав ГУЦАНОВ/общински съветник/:

Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове, колеги, уважаеми съграждани. Преди около два месеца 10 общински съветника подписахме едно писмо, касаещо „Ученическо и столово хранене“. Смятам, че 10 съветника е една сериозна цифра. Имам няколко въпроса във връзка с това писмо. Планира ли се обединение на „Ученическо и столово хранене“ със „ССД“, или това са само витаещи слухове в пространството? Какво показва проверката назначена от Община Варна? Предполагам, че има такава проверка. Би трябвало да е назначена, би трябвало да има и отговори на въпросите. Има ли правени проверки в дружеството от икономическа полиция, данъчни или други органи? И какво е обяснението, че през последните две години „Ученическо и столово хранене“ е на загуба, независимо от рязкото повишаване на сумите, които бяха опускани от общинския съвет - по памет 508 хил. лв. При положение, че преди това дружеството винаги е било на печалба или е имало едни много добри резултати, независимо от много по-ниските режийни. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря, г-н Гуцанов. Ако желаете, бихме могли да поканим на нарочна комисия ръководството – цялото на дружеството и да поставим директно на живо всички въпроси, ако смятате, че така би било добре. Директен отговор да се получи. Това няма смисъл да препредаваме, само да размятаме писма. Добре, благодаря Ви.

Г-жо Георгиева, извинявам се, че първо дадох думата на г-н Гуцанов и Ви пропуснах.

Милена ГЕОРГИЕВА/общински съветник/: 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, господа заместник кметове, скъпи съграждани. Искам да представя на вашето внимание сигнал, постъпил до мен в качеството ми на общински съветник. Потърсиха ме притеснени родители на деца, посещаващи детска градина № 21 „Калина Малина“. По думите им, съществува проблем със сградата на новоизградения корпус на градината. Констатирали са, че голяма част от външната фасада, която е от декоративен камък е отлепена и изпадала. Отвътре по стените и тавана на сградата са забелязани големи пукнатини. Така наречената топла връзка с основната сграда е почерняла и мухлясала отвътре. В новия корпус е изграден басейн, който не функционира в момента от две седмици и деца до него не се допускат. Новият корпус на детската градина е открит през януари 2013 г. Строител е фирма „Стоян строй“ ЕООД, гр. Пловдив. Същата стана печално известна като изпълнител на строежа на начално училище „Васил Левски“ в кв. Аспарухово, където след конструктивно обследване на училището, то бе обявено за опасно и към момента е затворено за ремонт. Във връзка с направените тревожни констатации от родителите и за да не подлагаме децата на риск, моля администрацията да извърши проверка на сградата, басейна и да даде компетентно становище относно надеждното използване. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря, г-жо Георгиева. Д-р Липчев, последната заявка за изказване, за питане. Заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ/общински съветник/:

Уважаеми колеги, два въпроса имам. Първият въпрос е свързан с дружеството „Ученическо и столово хранене“. Както каза и преждеговорищия г-н Гуцанов, преди около 2 - 3 месеца 10 съветника внесохме искане за оставката на г-жа Георгиева, като изпълнителен член на това дружество във връзка със силно, с лоши резултати на кратко казано. Понеже продължавам да получавам сигнали с други нарушения, имам един въпрос, на който искам официален отговор. Кога Община Варна е получила писмо, с което дружеството е длъжно, се задължава да освободи имота, който заемаше до миналата година на територията на техникумите? И евентуално кога това писмо или копие от него е подадено към дружеството? Ако може копие от писмото и конкретен отговор с датата.

Втори въпрос – разбрах, че тук преди няколко сесии колегата Костадинов го е задал. Получих сигнали за драстични нарушения при строителството на начално училище „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ от фирмата „Стоян строй“. Става въпрос, че гредови конструкции са се изпълнявали без греди. Въпросът ми е кое е длъжностното лице, което е разписало, че сградата е годна от Община Варна, ако може поименно и коя е надзорната фирма, която е разписала, че строителството е извършено, както трябва. Също, ако може конкретно и поименно. Какви са щетите, които са констатирани и каква е стойността на сега предприетия ремонт на това училище? Просто няколко, две - три имена и две цифри конкретно, ако може. Благодаря Ви.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря на д-р Липчев. Не виждам други заявки за питания от страна на общински съветници. Преминаваме към точка втора от дневния ред. … А, извинявам се. Някой желае ли да вземе думата от присъстващите заместник-кметове?

Костадин КОСТАДИНОВ:

Не, не ако желае. Трябва ….

Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов, прочетете си Правилника и ЗМСМА. Това дали трябва или не го пише в закона. Заповядайте да го изчетем заедно, ако искате.  

Тодор БАЛАБАНОВ към зам.-кмета Пейчев:

Да. Заповядайте за в случай, че желаете да дадете отговор на поставените въпроси сега, веднага на настоящото заседание.

Пейчо ПЕЙЧЕВ /зам.-кмет на Община Варна/

Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани. Разбира се, в така текущата работа възникват много въпроси и от общинските съветници, и от гражданите. Аз благодаря за поставените въпроси. Част от тях ще получат отговор в хода на понататъшните точки от дневния ред, когато се разглежда бюджета на Община Варна. Други са свързани с необходимост от проверки и от конкретни данни, които ще бъдат поставени на съответните длъжностни лица в администрацията и ще бъдат подготвени писмени отговори към всички общински съветници, които са поставили конкретните въпроси. Благодаря още веднъж за поставените въпроси. Желая ползотворна сесия.

Тодор БАЛАБАНОВ: Благодаря Ви, г-н Пейчев.

Костадин КОСТАДИНОВ: А отговор ще има ли? 

Тодор БАЛАБАНОВ: Г-н Костадинов, не съм Ви дал думата. Поне си я поискайте. Заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ Така, благодаря. Г-н Пейчев, въпросът беше директен и конкретен. Аз го задавам за втори път. И знам, че Вие сте запознат с него, защото няма как да не сте запознат. Така, отговорете ми на въпроса за детската градина. Прост беше въпроса. Знам, че сте запознат. Не може да не сте запознат.

Пейчо ПЕЙЧЕВ:

За съжаление, г-н Костадинов, този въпрос не е идвал при мен. Не съм запознат с въпроса. Дирекция „Образование и младежки дейности“ са хората, които са конкретно ангажирани с този въпрос. Благодаря Ви.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Така, аз искам от Вас тогава, понеже в крайна сметка трябва да получа отговор на въпроса.
Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов не може да влизате така в диалогов режим.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Не, няма. Искам да ….

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не, не ми казвайте - не няма. Ама не ми казвайте - не няма. … Е ми казвайте. Казвайте. Не съм Ви дал думата.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Аз си я вземам.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не може да си я вземате.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Г-н Пейчев, искам да ми кажете ….

Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов, правя предупреждение към Вас. .. Г-н Костадинов, отправям предупреждение към Вас. Не ме провокирайте.

Костадин КОСТАДИНОВ
:
А, г-н кметът дойде. … Искам да поздравя кмета.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов, не съм ви дал думата.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Така. Думата ми я дават моите избиратели. Включете, ако обичате микрофона или ако може г-н Портних да отговори на въпроса. .. За детската градина в Кайсиева градина.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Прочетете си закона, г-н Костадинов. Ако искате да Ви го прочета. На питането се отговаря устно или писмено.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Предния път зададох въпрос. Искам да разбера, кога точно в детската градина най-накрая ще бъде гласуван този проект. Нищо повече.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Да. Ами добре, ще Ви бъде отговорено. Пише го в закона кога.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Само, че не се отговори.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Г-н Костадинов, пак казвам, не нарушаваме ….

Костадин КОСТАДИНОВ:

Не се отговори.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Аз лично се ангажирам да Ви бъде отговорено.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Стига сте нарушавали закона, г-н Балабанов.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Не нарушавам закона, нарушавате реда.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Аз нямам забележки към Вас. Вие си вършите добре работата.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Чудесно. Радвам се. Спазете си реда в залата, много моля.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Така, реда в залата мисля, че се спазва. Искам просто да разбера …

Тодор БАЛАБАНОВ:

Отговори се дават устно или писмено в рамките на следващото заседание, освен ако, вижте имате възможност да направите предложение.

Костадин КОСТАДИНОВ:

Ама в рамките на следващото заседание, аз не получих отговор.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Добре, ще бъде отправено отново запитване какво се случва.

Костадин КОСТАДИНОВ:

В смисъл на всяка сесия трябва да си задавам на ново въпроса, така ли? Така ли да Ви разбирам?

Тодор БАЛАБАНОВ:

Ще Ви бъде отговорено. Казах, че лично се ангажирам. Благодаря Ви. Процедура, д-р Станев. Продължаваме. Г-н кмете, заповядайте.

Иван ПОРТНИХ /Кмет на Община Варна/:

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Не мисля, че това е тон, който трябва да задаваме за работата на общинския съвет. Естествено, че отговори всички ще получат в рамките на закона. Така, както е било винаги. Специално по отношение на детските градини, надявам се днеска с вашата подкрепа всъщност да бъде приет бюджета. Знаете, че на два етапа сме планирали обновяването на всички детски площадки в детските ясли, в детските градини в града. Така че продължаваме с усилията ни за създаване на най-най-подходящи условия за най-малките варненци. Ще се спра до тук, за да не влизаме в излишен и непродуктивен дебат. Днес предстои приемане на бюджета на града. Рекордна макро рамка – близо половин милиард. Надявам се, че с общи усилия, всички заедно ще направим така, че тези средства да бъдат използвани по най-ефективния възможен начин, за да може всеки един от нас варненци да го види пред своя дом, на своята улица, с придобивките, на които всички ние да се радваме. Пожелавам ползотворна работа. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ:

Благодаря Ви. Преминаваме към точка втора от дневния ред.

Източник: vlastta.com

В категории:

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код