В общинските жилища: "Kметове и общинари вместо социалнослаби"


Сподели:
13 Март 2019, Сряда
Довереници на градоначалника раздавали апартаменти, променяли предназначението им и още, и още

В 175 наредби, свързани с отдаването под наем и продажбата на общински жилища, има различни нарушения на Конституцията и законите на страната. Това съобщават от Върховната административна прокуратура (ВАП), която е реализирала проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети, касаещи тези жилища.

Кметове и общинари вместо социалнослаби
Установени са случаи, в които съгласно общинските наредби се допуска в резервни общински жилища да се настаняват кметове, заместник-кметове и кметски наместници, в противоречие с чл. 45 от Закона за общинската собственост. Съгласно цитираната законова норма в резервните жилища се настаняват под наем лица, в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми, и такива, чиито жилищата са станали негодни за обитаване.

"По този начин от общинските съвети са създадени други категории правоимащи лица, като освен това не е съобразен и законоустановеният срок за настаняване", констатира прокуратурата.

Бивши собственици ги обитават
В други подзаконови актове в нарушение на закона е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. Такива разпоредби също противоречат на цитирания закон, който посочва изчерпателно лицата, които могат се възползват от правото. Налице са и разрешения, изключващи възможността за ползване на общинско жилище на лица, чиито имоти са застрашени от самосрутване, в директно противоречие със закона.

Искат "измислена" допълнителна такса
От ВАП са установени норми, с които от общинските съвети е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса извън предвидената такава с чл. 111 от Закона за местните данъци и такси под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Незаконна промяна на предназначението на имотите
При проверките са констатирани разпоредби, с които се задължават кметовете да внасят предложения в общински съвети за промяна на предназначението на жилища, когато определени лица желаят да ги закупят и са изпълнени други условия, установени в местни наредби. По силата на закона обаче промяната на предназначението се извършва поради потребностите на общината, а не според желанието на отделен заявител да придобие определено жилище.

Кметове прехвърляли правомощия
Установени са и разпоредби, с които в нарушение на чл. 47, ал. 2 на Закона за адиминстративните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) се дава възможност кметове на общини да овластяват други лица за издаване на наказателни постановления и така да налагат санкции за нарушения. По този начин се създава вероятност в крайна сметка нарушители да не понесат нормативноустановена отговорност.

Нарушения от вида на посочените и други, с които са въведени ограничения в противоречие с Конституцията и законите, са установени в 175 подзаконови актове, сред които действащите наредби в общини София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Шумен, Монтана, Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Ямбол, Поморие, Царево, Банско, Казанлък, Дупница, Нова Загора, Троян, Сандански, Балчик, Шабла, Велинград, Панагюрище, Севлиево и др.

Във връзка с образуваните преписки са подадени 156 протеста до административните съдилища, като към настоящия момент от тях 22 са образуваните уважени, а по отношение на останалите не са приключили административните производства, поясняват от ВАП.

Проверката продължава.

Източник: clubz.bg

В категории: Анализи,

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код