ВАС: "Връща се преписката на министъра на околната среда и водите."


21 Май 2019, Вторник
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени Становище по екологична оценка на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван Проект на Изменение на Общия устройствен план на община Приморско.

Делото беше образувано по жалби на Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" и на "Перла Г" АД.

Магистратите връщат преписката на министъра за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Според тях са допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които ще бъдат засегнати от измененията в Общия устройствен план.

Според съда не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, включително тези, които се отнасят до се райони с особено екологично значение. По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората, посочват съдиите.

По тази причина те не могат да приемат, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще компенсират негативните въздействия за опазване на околната среда.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Източник: news.bg

В категории: Новините, Новините, България

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код