Кирил Ананиев:"Системата на психиатричната помощ се нуждае от спешни и коренни промени"


Сподели:
03 Юли 2019, Сряда
Материалната база е незадоволителна, заплатите на медиците са ниски

„Системата на психиатричната помощ се нуждае от спешни, дълбоки и коренни промени. От страна на МЗ е налице най-сериозно отношение към проблемите в сектора“. Това пише министър Кирил Анананиев в отговор на питане на депутатите от БСП Георги Гьоков, Георги Йорданов и Илиян Тимчев за състоянието на психиатрията и психиатричните заболявания у нас.

В отговора се казва още, че е

изготвена Стратегия за психичното здраве.

Хората с психични заболявания у нас имат достъп до най-съвременни лекарства, които се реимбурсират напълно или частично от НЗОК. По данни на НЗОК средствата за лекарства за домашно лечение на 60 047 пациенти за 2018 г. са в размер на 27 млн. 817 хил. лв. Понастоящем МЗ разработва проект за Национална здравно-информационна система, която ще стъпи на създаването на индивидуално досие на пациента. Заедно с това с предложени промени в Закона за здравето се предвижда създаване на база данни за лица, които са били настанени на задължително или принудително лечение след съответно съдебно решение.

Материалната база в психиатричните болници продължава да е незадоволителна. Според направен анализ са необходими 6,77 млн. лв, които да отидат за саниране на сградите, ремонти, оборудване и други, пише още в отговора си министър Ананиев.

„В рамките на бюджета за капиталови разходи на МЗ за т.г. стартира процес за подобряване на материално-техническата база на 12-те Държавни психиатрични болници и психиатричните отделения към 16 държавни болници, чрез извършване на ремонтни дейности и закупуване на обзавеждане. За тази цел са предвидени

средства по бюджета на МЗ в размер на 2 865 000 лв.

Правителството има намерение за сериозна реформа в този сектор от здравеопазването. За съжаление, у нас отношението към болните с психични разстройства все още е натоварено със стигма“, допълва в отговора си към депутатите здравният министър.

Друг проблем, описан в отговора е, че

заплащането на медиците в системата не е достатъчно

и една от причините  за това е финансовата изолираност на стационарната психиатрична помощ от договори с НЗОК.

В извънболничната психиатрична помощ понякога заплащането на специалистите е равно с това на другите специалности, особено що се касае до по-леките психични разтройства, които обаче заемат сериозен дял от общата болестност – около 19%, допълва министърът.

Става ясно, че напоследък са направени редица стъпки за доближаване на българската психиатрия до европейските стандарти и норми. Направени са промени в здравното и социалното законодателство. Въведени са нови правила, които са решили до известна степен най-важните проблеми. Дефинирани са групите потребители на психичноздравни услуги, описана е процедурата за задължително лечение съгласно европейските правозащитни изисквания, разпеределени са отговорностите за опазване на психичното здраве между различните институции в държавата. В Закона за социалното подпомагане за първи път са разписани новите структурни звена, предоставящи дейности по психосоциалната рехабилитация като защитен дом, дневен център за хора с увреждания, социален асистент, домашна грижа и пр. С финансиране по европейски програми и предприсъединителни фондове от страна на Агенцията за социално подпомагане са разкрити редица центрове за рехабилитация и други форми на обслужване на хора с увреждания, включително и психични увреждания. Създадена е възможност за

устойчиво (макар и недостатъчно) финансиране на тези нови структури,

които постепенно да изградят алтернативна мрежа от социални и психичноздравни услуги в общността.

„Психичното здраве заема сериозно място в приетата през 2014 г. Национална здравна стратегия, която предстои да бъде актуализирана. В стратегията се предвижда разработването и прилагане на нов подход за междусекторно сътрудничество по отношение на дейностите, свързани с опазване, възстановяване и подобряване на психичното здраве, обединяващ политиките и съответните партньори в здравеопазването, образованието, социалния сектор, правосъдието, както и организациите на гражданското общество“, пише още в отговора на министъра до депутатите.

Източник: news.bg

В категории: Анализи, Здраве

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код