Какво ще стане, ако публична администрация не спази правилата за защита на данните?


Сподели:
16 Юли 2019, Вторник

.

Отговор на европейската комисия:

Органите за защита на данните имат на свое разположение различни инструменти в случай на неспазване.В случай на вероятно нарушение може да бъде издадено предупреждение.В случай на нарушение възможностите включват: порицание, временна или окончателна забрана на обработването

В някои държави публичните органи също могат да бъдат обект на административни наказания.Публичната администрация трябва да направи справка с националния закон за защита на данните в своята държава.

Физическите лица могат да предявят иск за обезщетение, когато публичен орган е нарушил ОРЗД и те са понесли материални щети (например финансови загуби) или неимуществени щети (например загуба на репутация или психологически стрес).ОРЗД гарантира, че ще им бъде предоставенообезщетение, независимо от броя на организациите, участващи в обработването на техните данни.Обезщетението може да бъде предявено директно от публичния орган или пред компетентните национални съдилища.

Позовавания
членове 58, 82 – 84; съображения 129, 146 – 148, 150, 151 от GDPR.

Източник: ec.europa.eu

В категории: Европа

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код