ЕЦБ обявава днес резултатите от стрес тестовете на шест банки у нас


Сподели:
26 Юли 2019, Петък
БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка
Стабилни ли са българските банки? Отговор на този въпрос ще дадат резултатите от стрес тестовете, които Европейската централна банка ще публикува днес.

Предстоящото им огласяване съобщи БНБ снощи, след като Управителният съвет на централната банка ги обсъди и разпространи чрез медиите си позицията си.

Цялостната оценка на ЕЦБ се състоеше от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест на шест български банки.

Позицията на УС относно ефектите от резултатите от цялостната оценка върху надзорната политика на БНБ е следната:

1. Резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки изминалия период и промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9. Резултатите показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло.

2. Следователно, БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка. Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка.

3. Използвайки резултатите от ПКА и развитията след референтната дата, БНБ извърши оценка спрямо пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от оценката на БНБ потвърждават, че всяка от шестте банки изпълнява пруденциалните изисквания на горепосочения Регламент.

Управителният съвет на БНБ отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка, което ще продължи в процеса на установяване на тясно сътрудничество.

Източник: epicenter.bg

В категории: Анализи, Бизнесът

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код