Тръмп - Законът за услугите за превенция първо в семейството!


Сподели:
26 Юли 2019, Петък
Тръмп подписа законопроект за бюджетни разходи, в който се преразглежда приемната грижа и нейното финансиране

Законът за услугите за превенция първо в семейството поставя като най-важна задача запазване целостта на семейството и отделя повече финанси за обучение на родители, поддържане на психичното им здраве, така предлага и лечение при злоупотреба с наркотични вещества.

Нов федерален закон, породен от убеждението, че децата в трудни семейни ситуации почти винаги успяват да се справят по-добре с проблемите при родителите си, ефективно опровергава затруднената вече система за приемна грижа.

     Едва малцина извън кръговете за социално подпомагане на децата обърнаха внимание на закона, който се прокара чрез многопластов законопроект за разходите, който президентът Доналд Тръмп подписа през февруари. Но това ще принуди отделните щати да преразгледат своите системи за приемна грижа като променят начина на изразходване на годишните си бюджети от осем милиарда щатски долара във федерални фондове за превенция на насилието над деца.

     Законът за услугите за превенция първо в семейството, поставя като приоритет запазване на целостта на семействата и отделя повече финансови ресурси за домашно обучение на родителите, семейно консултиране и умствено здраве, и лечение при злоупотреба с наркотични вещества, като налага ограничения върху настаняването на деца в институции. Този закон е най-голямата реформа на приемната грижа в продължение на почти четири десетилетия.

"Това е наистина значима реформа за семействата", каза Хоуп Купър, един от основателите и партньор на True North Group за обществени консултации по социални политики със седалище във Вашингтон, Тя е съветвала службите за закрила на детето по новия закон.

"Акцентът наистина е в подпомагане на децата да останат в безопасна семейна среда, както и уязвимите семейства да получат навременна помощ."

Повечето защитници на социалното подпомагане на децата приветстваха промените, но в някои щати, където разчитат предимно на институционалнaта грижа, се опасяват от недостиг на финанси за нуждите си.

    Федералното правителство не планира да спуска наредби за съгласуване до октомври, така че отделните щати все още имат време да си разяснат как промените ще повлияят на вече затруднените социални системи. Очакванията на повечето са за драматично въздействие, особено при щатите с групова форма на приемна грижа като Колорадо.

Законът за преванция първо в семейството за пръв път определя федералното финансиране за домовете за деца, известни още като „събирателна грижа“. “Преди това нямаше ограничения”, каза Купър. Федералното правителство няма да финансира престоя на детето в дом повече от две седмици с някои изключения, като например бременни малолетни или малолетни родители.

Но, дори и в щатите, които се движат в посоката, предписана от федералния закон, някои от аспектите му будят тревога в социалните работници.

    Държавните служители в Ню Йорк са загрижени, че ограниченията за домовете ще струват твърде много на окръзите. “Според новите ограничения нюйоркските окръзи ще трябва да вложат 50% повече за някои деца”, каза Шейла Пул, която е действащ комисар от Агенцията за деца и семейни услуги в Ню Йорк. “Това би било сериозен удар за по-малките щати, които имат оскъдни ресурси”, каза тя.

   Окръжните и държавните служители, както и тези от Закрила на детето в Калифорния се притесняват, че законът ще натовари членовете на семейството, които отглеждат своите внуци, племенници и деца извън приемната грижа. Това се дължи на факта, че роднинската грижа не отговаря на условията за заплащане по приемна грижа съгласно новия закон.

“Тази практика не е нова, но има вероятност да се увеличи под закона Първо в Семейството”, каза Шон Хюс, който е консултант по социална работа с деца в Калифорния и бивш служител на Демократически конгрес, който се противопостави на части от закона.

“Новият закон”- каза Хюс - ”затваря входната врата на много мрежи за безопасност, които сме разработили за деца в приемна грижа”.

   Фокус върху превенцията:

    Службите за закрила на детето разследват предполагаеми злоупотреби или небрежност при 37% от всички деца под 18 години в Съединените Американски Щати според доклад от 2017 г. в " American Journal of Public Health". Вероятността да бъдат разследвани от Закрила на детето е почти два пъти по-голяма при афро-американските деца в сравнение с белите (тук се разглеждат само докладите за злоупотреба с деца и небрежност като се изключват настанените в приемна грижа).

Доклад на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ установи през месец март, че приемната грижа се е увеличилa с повече от 10% между 2012 и 2016 г. - последната година, за която има налични данни. Агенцията свързва увеличаването на броя на случаите на  деца в приемна грижа с наркотичната епидемия в страната, която опустошава семейства.

В шест щата - Аляска, Грузия, Минесота, Индиана, Монтана и Ню Хемпшир, числото на деца в  приемна грижа се е увеличило с повече от половина.

За да се преодолее тази тенденция, новият закон поставя по-голям акцент върху превенцията.

“Федералното правителство от години не финансира достатъчно превантивни услуги”, казва Карън Хауърд, вицепрезидент на политиката за ранно детство за Първо в Семейството, група за защита на деца във Вашингтон, която е работила по законопроекта. Преди влизането в сила на закона за Първо в Семейството, щатите възстановиха средствата си за приемна грижа чрез финансиране, предвидено в дял IV-E от Закона за социалното осигуряване. Ресурсите могат да се използват само за приемна грижа, осиновяване или възстановяване на семейството, но не за рутинна превенция, която би попречила на семействата да изпращат децата си в приемна грижа.

За първи път ще бъдат финансирани услуги за превенция в доказани случаи, като "Medicaid" (вид спешна медицинска помощ).

Това означава, че превантивните услуги ще бъдат гарантирани от федералното правителство за семействата на децата, които се считат за „кандидати за приемна грижа“, Обикновено те са деца, определени  като жертви на насилие или небрежност, но не са били изведени от дома си.

Съгласно новия закон, щатите могат да използват съответно федерално финансиране, за да осигурят психично-здравни услуги до 12 месеца на рискови семейства, както и лечение при злоупотреба с наркотични вещества и домашно обучение на родителите. Допустими бенефициенти са семействата на децата, определени като имащи безопасна домашна среда; малолетни родители в приемна грижа; и други родители, които се нуждаят от превантивна помощ, така че децата им да не се озоват в системата. Щатите се задължават да изработят план за запазване на безопасността на детето, докато то живее с родителите си.

    Някои защитници на формата за социални грижи на децата като Хюс, се тревожат че 12 месеца превантивни грижи не са достатъчни за родителите, които се борят с наркотична зависимост. Хората, страдащи от зависимости, често пъти могат да имат многократни рецидиви по пътя на възстановяването си.

"Редица превантивни услуги, като например домашно посещение, болнично лечение, транспортна помощ и професионално обучение, не отговарят на условията за финансиране по закона за Първо в Семейството , каза Пул.

    Законът предоставя конкурентни субсидии за набиране на приемни семейства в щатите; установява лицензионни изисквания за приемни семейства, родствени на детето; и изисква от всички щати да изготвят план за предотвратяване на смъртността при деца при злоупотреба и небрежност.

Заедно с гореспоменатото законът премахва и изискването щатите да използват превантивни услуги само за крайно бедни семейства. Тъй като стандартите за доходите не са коригирани през последните 20 години, все по-малко семейства се квалифицират за услугите по тях, твърдят адвокати. Щатите не трябва вече да доказват, че едно семейство в риск отговаря на стандартите, изградени върху доходите от 1996 година.

    “Това е важно” - каза Хауърд от Първо в Семейството -”защото насилието се случва навсякъде - в богати домове, домове от средната класа и бедни домове. Това е важна промяна, защото щатите ще могат да достигнат до града, за да осигурят превенция чрез иновативни социални грижи за затруднени семейства”, каза Хауърд.

   Предефиниране на домоветe за социални грижи:

    Съгласно новия закон, федералното правителство ще ограничи времето, което едно дете може да прекара в дом. Това ще бъде постигнато чрез финансиране на само две седмици от престоя на дете в дом за социални грижи с изключение на тези, които се нуждаят от резидентно настаняване с денонощна грижа.

Новите ограничения ще влязат в действие през 2019 г. Федералното правителство може да кандидатства за отсрочка от две години при прилагане на разпоредбите на закона за домовете за социална грижа, но в този случай те не могат да получат федерално финансиране за превантивни услуги.

    Промените бяха приети след представяне на доклада от Министерството на здравеопазването.

В него се излага информация, че 40% от тийнейджърите в приемна грижа  не са приети там поради  здравословен проблем, като например поставена диагноза за психично разстройство. Най-честата причина за поставяне в домове е проблемна семейна обстановка. Експертите по социални грижи виждат това като още едно доказателство, че домовете за социални грижи се използват прекомерно. Според доклада средният престой на дете в дoм е осем месеца.

Някои щати разчитат повече на домовете за социална грижа за разлика от други като процента на децата в тях варира между 4 и 35% от всички, които са в приемна грижа, докладва фондация Кейси. Колорадо, Роуд Айлънд, Западна Вирджиния и Уайоминг имат най-висок процент на деца в домове, въпреки че докладът установи намаляване на общия им брой с една трета през последните 10 години.

    Противопоставящите се на закона за ограниченията на социалните домове изтъкват като проблем тесния му обхват.

   Допълнителните изисквания на Закона за приемната грижа ”намалява гъвкавостта на държавата в  определянето на най-подходящото място за настаняване за детето, което би повлияло отрицателно на вероятността за получаване на достатъчно федерално финансиране“ - каза Пул, действащ комисар по социални грижи в Ню Йорк. Тя добави, че “държавата обмисля дали да поиска възможната отсрочка от две години”.

   "Младежите не трябва да се поставят в социални домове, освен ако това не е абсолютно необходимо", каза Хюс. Но в определени случаи то се налага. “По-голямата част от такива младежи в домовете са там, защото пребиваването в приемно семейство или с роднина не е успяло”, каза Хюс. За тези, преживели травма, особено по-големите деца, традиционният социален дом не е подготвен да окаже необходимата грижа, от която се нуждаят те”, каза той.

"Идеята, че децата се настаняват в социални домове, само защото системата е мързелива и няма никаква грижа към тяхното благополучие, е неоснователна", каза Хюз.

Източник: news.bg

В категории: Анализи, Новините

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код