Кандидатът на Синята коалиция за кмет на Варна Николай Недков представи конкретни идеи от управленската си програма


06 Октомври 2011, Четвъртък

 

[pic1]

На специална пресконференция днес кандидатът за кмет на Варна от Синята коалиция Николай Недков представи основните принципи, които според него трябва да залегнат в управлението на една община, както и основните приоритети, съгласно които трябва да протече един кметски мандат.

 

“Аз се кандидатирах за кмет, защото обичам Варна и не ми е безразлично как нашия прекрасен град загуби своя блясък, как инерцията и апатията го завладяха и как все повече се превръща от столица в провинция. А Варна винаги е била символ на просперитет. Като човек с гражданска позиция не мога да остана в страни и извън това, което се случва в града. Не може шепа управляващи да загърбват интересите на цял един град и да управляват в корупционен стил и метод на работа и да разпределят благата, създадени от нашите съграждани”, заяви Недков в началото на словото си и добави, че се ангажира да превърне Варна в перла на Югоизточна Европа, в един стопански, културен, туристически и академичен център, според европейските критерии и стандарти.

 

Посочените ръководни принципи на управлението на града, съгласно които трябва да се оформят отношенията между граждани и управление са както следва: Прозрачност, отговорност, ефективност, професионализъм и диалогичност.

 

“Този, който управлява трябва да предостави на гражданите цялата информация, защото само тогава те могат да контролират самото управление. Аз ще гарантирам лесен достъп на гражданите до всякакъв вид информация – строителни разрешения, общинска собственост, обществени поръчки, имотен и кадастрален регистри и т.н., а и всички други заповеди, които касаят гражданите на този град”, заяви Недков по отношение на първият от посочените принципи на управление и още:

“Не може един кмет да се отчита веднъж на четири години или пък веднъж на 12 години в лъскави брошури. Кметът трябва да бъде постоянно пред очите на гражданите.”

 

По отношение на ефективността той посочи:

“Ще променя организацията на дейностите на общината, като въведа принципите на икономическа ефективност. Не е нуждно да се вдига пара и шум. Не е нужно да се правят ефектни акции. Нужно е да има ефективност в управлението. А тя може да съществува само тогава, когато всяка стотинка на варненския данъкоплатец е ценна и когато целите, които си поставяме се изпълняват по най-качествения и най-евтиния начин.”

 

Недков заяви още, че е дошло време да се сложи край на роднинските назначения в админитрацията, за да може тя да работи с професионализъм. За целта, в програмата му е заложена задачата за изработване на критерии за професионализъм при назначаване в общинската администрация и дружествата с общинско участие, както и въвеждане на принципа на лична отговорност на ресорните заместник-кметове, при който всеки трябва да отговаря лично за своите действия, а не да се крие зад колективни решения.

 

Диалогичността според кандидата на сините е залог за правилното управление, тъй като именно чрез диалог с гражданите едно управление може да разбере дали се движи по правилен път.

“Корективът на гражданското общество трябва да присъства непрекъснато в работата на кметската администрация”, каза в тази връзка Недков.

 

“На първо място за гражданите и за варненския бизнес трябва да постигнем една инфраструктура, достойна за водещ европейски град. Това включва създаването на три нови обществени центъра в Галата, Младост и Виница – с присъщата им социална, транспортна, културна и паркова среда, което ще позволи балансирано развитие на центъра и периферията. Чистота, зеленина, цветя, спортни площадки, паркинги, синя зона в централната градска част. Изграждане на градска система от велоалеи, приемане на специфични правила за естетизация на градската среда”, каза той и още:

“Не може скъпи, прекрасни имоти да бъдат разположени върху отвратителна инфраструктура без канализация, без цветя, без зелени площи, без тротоари. Това спъва развитието на нашия град.”

 

Недков обеща да прокара в ОбС специфични правила за естетизация на градската среда. По този начин според него Варна ще съумее да си върне облика на европейски град:

 “Защото нашият град прилича повече на град от изтока, отколкото на град в Европа. Да се огледаме наоколо – хаотични реклами, зацапани стени, климатици висящи наляво и надясно, липса на елементи на градския дизайн и градоустройство”, посочи той.

 

Равен и пълен достъп до информация за общинската собственост и обществените поръчки също бе сред подчертаните приоритети на кандидата за кмет. Ясните правила и условия за честно състезание са според Недков основа за развитието на Варна. Това трябва да се постигне чрез изграждане на индустриална зона за обработка на стоки и товари, складови плищи с интермодален транспортен център, която да е широко отворена врата за бизнеса на Изтока към Европа.

 

“Това, което липсваше на нашия град и което попречи на неговото развитие. Равен старт за всички, като основната цел е възвръщане на индустрията в града, защото тя е тази, която създава работни места и по-големи възнаграждения. Нашето пристанище може да бъде преместено и във Варненското езеро да се изгради индустриална зона, която да бъде врата на Изтока към Запада”, каза в тази връзка той и добави: “За всичко това е необходимо активно привличане на инвестиции в Община Варна и стимулиране на малкия и средния бизнес в областите – туризъм, транспорт, строителство, търговия, услуги, софтуер, логистика и спедиция, модерна медицина, индустрия на високите технологии. Изрботване на общинска програма за стимулиране на инвестициитес цел разкриване на нови работни места и увеличаване на средната работна заплата.А не както сега – голяма част от стопанските субекти, работещи в града отиват да работят извън него – в Шумен или Бургас, защото условията за правене на бизнес във Варна са неблагоприятни.”

 

Недков обеща още активно управление на общинските дружества и общинската собственост: “Виждаме в бюджета какви са приходите от общинска собственост. Почти никакви. Повечето от дружествата едва кретат и постоянно чакат субсидия от общината. Очевидно е, че тези дружества се управляват некомпетентно и не в интерес на варненци. Варна трябва да разполага със своите стопански субекти, които ще работят ефективно за варненци, а не на нейния гръб.”

 

Попитан как ще постигне това, след като принципал на дружествата не е кметът а местният парламент, Недков отговори:

“Независимо, че техен принципал е ОбС, кметът има активната роля да предлага оптимизация на тези дружества. Разбира се, че когато кметът влезе в своите ангажименти, първата работа е да направи одит на тези дружества и тогава ще покаже пред варненската общественост какво е тяхното състояние. Как се управляват тези дружества, дали в интерес на варнанци или в интерес на малка клика хора. Когато кметът излезе честно пред обществеността и постави въпросите пред ОбС, какъвто и да е този съвет, той не може да работи във вреда на варненци. Това е способът. Способът е с информация, с откритост и откровеност пред гражданите на Варна. Разбира се, когато кметът работи, той работи със съответната група, която стои зад него в ОбС. Аз се надявам ние да имаме една голяма група, която ще наложи нов стил и метод на работа в ОбС, за да премахнем този корпоративен модел, който разби Варна вече толкова години. Партиите трябва да работят не за собствен интерес, а в интерес на гражданите, независимо как се наричат.”

 

Сред приоритетите Недков нареди и социалните услуги:

“Един богат град като Варна не може да си позволи да не мисли за грижата за социално слабите, за хората в неравностойно положение, за пенсионерите. Ето защо трябва да се осигури на тези хора равен достъп до социалната и транспортната инфраструктура. Аз обещавам безплатен градски транспорт за всички линни за пенсионерите над 65 годинишна възраст, безплатно ползване на клубове, и създаване на приют за бездомните. Не може общество като нашето да си позволи да среща просяци в града, да има хора, които нямат къде да подслонят себе си или децата си”, каза той и още: “Варна трябва да бъде сигурна и спокойна, а тя може да бъде такава само, когато законът е еднакъв за всички. Няма да отмина протестите в Катуница, защото те са именно срещу неравното прилагане на закона. Трябва да има нулева толерантност срещу всички нарушители на града, защото те нарушават нашите общи права, затова трябва да има и равенство пред закона. Тогава гражданите могат да възвърнат доверието си в управлението.”

 

Интересна идея за развитието на културата в града и за реализирането на амбицията му да стане европейска столица на културата даде Недков днес. По думите му за целта трябва да се създаде специален фонд за култура, в който да участват както общината, така и държавата и да бъдат въвлечени варненските културни институции, големи спонсори, хората, занимаващи се с култура.Така според Недков парите, които се отделят за култура ще се разпеределят по-ефективно, а не по нечие решение по роднинска или приятелска линия.

 

“Варна трябва да бъде европейска столица на културата, това ще бъде една от моите цели, но Варна трябва да съхрани, да опази и да експонира своето културно наследство, което за съжаление през последните години виждаме как се руши. Безхаберието води до обезличаването на града, а символът на града е неговото минало”, каза още той.

 

За развитието на Варна като туристическата перла на Черно море, Недков и екипът му предлагат изграждането на интегрирана туристическа зона “Траката – Златни пясъци”.

 

“Поради липсата на далновидност тази зона остана недоразвита. Това е зона в която липсва канализация, липсват алеи, липсва спорт, атракции, а там именно може да се развие екотуризма, семейният туризъм. Трябва да се спре със строителството на големи хотели, защото имаме Ривиера, имаме Св.Св. Константин и Елена, имаме Слънчев ден и Златни пясъци, но нямаме другото, което се търси в световен мащаб. Това, което се търси, това е досегът на туриста с уникалното, а уникалното е в двора на българина. В тази зона съществуват големи земи, които имат възможност за развитие. Това е втората част от т.нар. Ботаническа градина, това са земите, където могат да се изградят семейните хотели или къщите за гости. Но там трябва да се вложат средства, за да има цвета, добър асфалт, спорт и забавление”, посочи Недков.

 

 

Ирина Карпузанова

 В категории: Новините

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код