Страници:

ПК "Собственост и стопанство"

Днес съветниците от комисията по собственост и стопанство дадоха съгласието си Община Варна да започне процедура по безвъзмездно придобиване на държавен имот, с който да бъде разширено и обособено кръгово кръстовище в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.
прочетено: 2629 пъти


ПК "Финанси и бюджет" одобри отпускането на 100 000лв. на футболен клуб „Спартак 1918“ за отбелязване на 100-годишен юбилей

На днешното си заседание финансовата комисия разгледа и прие предложение, относно отпускане на финансови средства в размер на сто хил. лева за отбелязване на  100-годишния юбилей на футболен клуб „Спартак 1918“.
прочетено: 3367 пъти


Община Варна сключи договор с ЕБВР за съфинансиране на три проекта

Документът бе разписан от Иван Портних, кмет на община Варна, и Лариса Манастърли - директор на ЕБВР за България.
прочетено: 2681 пъти


Направиха специален уеб модул на сайта на Общинския съвет

Поредна стъпка към предоставяне на още по-качествени и иновативни публични услуги направи Общински съвет – Варна. На сайта на институцията - http://varnacouncil . bg/ секция Нормативна уредба , бе внедрен специален уеб модул, осигуряващ бърз и лесен достъп до базата данни с действащите към момента общински нормативни
прочетено: 2712 пъти


Община Варна изготвя Стратегия за възрастните хора

Община Варна работи по изготвяне на Стратегия за възрастните хора. Това обяви кметът Иван Портних, който бе гост на отчетно- изборната конференция на общинската организация на Съюза на пенсионерите 2004, която се проведе в зала „Пленарна“.Доклад за дейността на организацията изнесе доц. д-р Геновева Михова, председател
прочетено: 3300 пъти


Иван Портних награди отличници на НАСА

С почетни плакети кметът на Варна Иван Портних отличи 14-те ученика, които спечелиха отличия на НАСА, и техния преподавател и вдъхновител  доц. д-р Веселка Радева, старши преподавател в Астрономическата обсерватория и планетариум "Николай Коперник" и ВВМУ "Никола Вапцаров".
прочетено: 3687 пъти


БСП Варна прати „кърваво писмо” до Нинова: Партията тук е еднолична фирма, цари корупция и разпад

Поредно „кърваво писмо" изпратиха социалистите от морската столица Варна до лидера на БСП Корнелия Нинова
прочетено: 3221 пъти


Двадесет и осмо заседание на Общински съвет- Варна

По предложение на ПК „Здравеопазване" Общински съвет- Варна: (1)  - отпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение. (2)  - отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция. (3)  - приема доклади за самооценка за провеждане на последваща акредитация на
прочетено: 3432 пъти


ПК "Транспорт"

На днешното си заседание комисията по транспорт разгледа предложение от общинските съветници Милена Димова, Иво Иванов и Димитър Колев, относно разглеждане на проблема с трафика на града.
прочетено: 3951 пътиПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество"

Съветницита от комисията по евроепейски въпроси дадоха съгласието си Общината да кандидатства с проект “Електрически велосипеди за иновативно градско бъдеще“, по програма Urban Innovatiove Actions, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.
прочетено: 3407 пъти


ПК "Социални дейности и жилищна политика“

В първа точка общинските съветници приеха промени в наименованията на социалните услуги, предлагани на територията на община Варна.
прочетено: 3637 пъти


​ВрК „Структури и общинска администрация“

На днешното си заседанието съветниците от временната комисия „Структури и общинска администрация“ дадоха съгласието си за увеличаване на персонала в общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“ със 105 души – от 118 на 223 служители.
прочетено: 3403 пъти


ПК "Собственост и стопанство"

В първа точка съветниците приеха предложение на кмета на община Варна, относно допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост на имот, находящ се в гр. Варна со „Прибой“, представляващ
прочетено: 3907 пъти


Работна среща за състоянието на деретата се проведе в Община Варна

На територията на град Варна има 7000 дъждоприемни шахти и 27 км дъждовна канализация и 300 бр. улично ревизионни шахти. Регулярно почистване се извършва през пролетния и есенния сезон, а през останалата част на годината се работи по сигнали на районните администрации и граждани. Данните изнесе Тодор Димитров, главен експерт в
прочетено: 2588 пъти


Страници: