Търсене на "Обучават деца как да се справят с опасностите в обществото"

Страници:

Обучават деца как да се справят с опасностите в обществото

Инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“  ще се проведе от 16-ти до 30-ти април. Предвидено е да се обсъждат теми като агресията, наркотиците, рисковото поведение, трафик на хора и други. В беседите и дискусиите ще бъдат разисквани
прочетено: 3350 пъти


Страници: