Търсене на "ПК Наука и образование"

Страници:

ПК „Наука и образование“ одобри номинациите за присъждане на награда "Варна" в сферата на науката и образованието

На днешното си заседание комисията по наука и образование одобри номинации за присъждане на награда "Варна" за наука и образование.
прочетено: 3875 пъти


ПК „Наука и образование“ прие проектобюджета на община Варна в сферата на образованието за 2018-а година

Председателят на комисията Славчо Славов информира, че са предвидени 118 579 000 лв. за функция образование за 2018-а.
прочетено: 3267 пътиПК „Наука и образование“

Днес комисията по наука и образование заседава с дневен ред от една единствена точка.
прочетено: 4244 пъти


ПК „Наука и образование“

В първа точка съветниците одобриха преместването на учениците от две варненски училища в други учебни сгради.
прочетено: 4436 пъти


ПК “Наука и образование“ одобри преобразуването на Помощното училище "Братя Миладинови" в Център за специализирана образователна подкрепа

Днес комисията по наука и образование заседава с дневен ред от една единствена точка.
прочетено: 4051 пъти


ПК „Наука и образование“ одобри номинациите за присъждане на награда "Варна" за наука и образование

На днешното си заседание, комисията по наука и образование одобри номинации за присъждане на награда "Варна" за наука и образование.
прочетено: 3469 пъти


ПК „Наука и образование“ подкрепи предложението на Кмета за преобразуване на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна в Средно училище.

В първа точка от дневния ред на ПК „Наука и образование“съветниците разгледаха предложение от кмета на община Варна, относно преобразуване на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна в Средно училище.
прочетено: 3265 пъти


ПК „Наука и образование”

Днес комисията по наука и образование одобри разработена от община Варна „Система за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.”
прочетено: 3104 пъти


На своето тринадесето заседание Общински съвет - Варна взе следните решения:

По предложение на  ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет взе следните решения: - дава съгласие за частична промяна на целта на заем, поет с Решение № 113б-11(23)/18.09.2013 г. на Общински съвет - Варна по сключен договор № Д13001077ВН/14.10.13 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие и за поемане на дългосрочен общински дълг за
прочетено: 3872 пъти


Страници: