Търсене на "ПК Собственост и стопанство"

Страници:

ПК ”Собственост и стопанство” прие годишните финансови отчети на общинските дружества

Съветниците от комисията по собственост и стопанство разгледаха и приеха годишните финансови отчети, баланси и отчети за приходи и разходи за 2017г., освободиха от отговорност управители и контрольори на:
прочетено: 3723 пъти


ПК „Собственост и стопанство“

Днес съветниците от комисията по собственост и стопанство приеха Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост.
прочетено: 2513 пъти


Съвместно заседание на ПК „Собственост и стопанство“ и ПК „Правна комисия“

На своето съвместно заседание съветниците от двете комисии одобриха предложението Акционерното дружество „Спортен комплекс „Спартак“ да бъде разделено на две нови дружества.
прочетено: 3349 пъти


ПК „Собственост и стопанство“одобри учредяването на „Индустриално-технологичен парк Варна“ ЕАД

Тодор Балабанов към Борислав Гуцанов: "Искам да припомня на оспорващите оценката на парцела, как в годините назад точно те са подкрепяли сделки с общинска собственост за жълти стотинки."
прочетено: 2811 пъти


ПК „Собственост и стопанство“

Днес се проведе заседание на комисията по собственост и стопанство.
прочетено: 3187 пъти


ПК „Собственост и стопанство“ предостави имоти за безвъзмездно управление на варненски училища

Днес се проведе заседание на комисията по собственост и стопанство.
прочетено: 3116 пъти


ПК „Собственост и стопанство“

Днес се проведе комисия по собственост и стопанство.
прочетено: 4061 пъти


ПК „Собственост и стопанство“

Днес се проведе заседание на комисията по собственост и стопанство.
прочетено: 3204 пъти


На своето тринадесето заседание Общински съвет - Варна взе следните решения:

По предложение на  ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет взе следните решения: - дава съгласие за частична промяна на целта на заем, поет с Решение № 113б-11(23)/18.09.2013 г. на Общински съвет - Варна по сключен договор № Д13001077ВН/14.10.13 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие и за поемане на дългосрочен общински дълг за
прочетено: 3913 пъти


ПК „Собственост и стопанство”

Днес комисията по собственост и стопанство заседава с дневен ред от 6 точки.
прочетено: 4000 пъти


Страници: