Търсене на "Решенията на Министерски съвет"

Страници:

Решенията на Министерски съвет

Одобрен е годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили
прочетено: 2683 пъти


Решенията на Министерски съвет

Одобрено е правителственото с тановищепо конституционно дело 1/2018
прочетено: 3020 пъти


Решенията на Министерски съвет

Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г.
прочетено: 2983 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството одобри Годишния доклад за младежта за 2016 г.
прочетено: 2690 пъти


Решенията на Министерски съвет

Живот без насилие и деинституционализация са акцентите в Националната програма за закрила
на детето за 2018 г.
прочетено: 3084 пъти


Решенията на Министерски съвет

49 699 жилища в 769 многофамилни сгради
са обновени през 2017 г.
прочетено: 3120 пъти


Решенията на Министерски съвет

Прогнозата за демографското развитие на България е за намаление на населението
с около 20% до 2040 г.

прочетено: 3448 пъти


Решенията на Министерски съвет

Одобрено е становището на Министерския съвет по конституционно дело №11/2017
прочетено: 3113 пъти


Решенията на Министерски съвет

Вижте какво реши Министерският съвет днес
прочетено: 3587 пъти


Решенията на Министерски съвет

Одобрени са правителствени становища по две конституционни дела
прочетено: 3120 пъти


Страници: