Търсене на "Решенията на Министерски съвет"

Страници:

Решенията на Министерски съвет

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
прочетено: 2215 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството прие годишния план за изпълнение на актуализираната стратегия за демографско развитие на населението
прочетено: 2664 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството прие годишен план за действие за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
прочетено: 2104 пъти


Решенията на Министерски съвет

Допълнително 400 лица ще започнат работа при изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда и изграждане на занимални по Проект „Красива България“
прочетено: 3441 пъти


Решенията на Министерски съвет

Изтъкнати дейци на културата и изкуствата ще бъдат удостоени с държавни награди
прочетено: 3497 пъти


Решенията на Министерски съвет

Одобрен е годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили
прочетено: 2749 пъти


Решенията на Министерски съвет

Одобрено е правителственото с тановищепо конституционно дело 1/2018
прочетено: 3073 пъти


Решенията на Министерски съвет

Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г.
прочетено: 3031 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството одобри Годишния доклад за младежта за 2016 г.
прочетено: 2744 пъти


Решенията на Министерски съвет

Живот без насилие и деинституционализация са акцентите в Националната програма за закрила
на детето за 2018 г.
прочетено: 3131 пъти


Страници: