Търсене на "Решенията на Министерски съвет"

Страници:

Димитър Стоянов за ген. К.Попов: "Дотук с честта на пагона! Политическите постове са безценни..."

Ако по време на оперция почине пациент, кого ще изпратят да проверява действията на екипите – комисия от политици или комисия от лекари? Явно политическото тесногръдие не позволява да се говорят истините!, пише главният секретар на президента Радев.
прочетено: 2724 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност Правителството одобри за член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Лора Гурмева като представител на Българския лекарски съюз. До сега тези функции изпълняваше Цветозар Младенов. Лора Гурмева е
прочетено: 3540 пъти


Решенията на Министерски съвет

Вижте решенията на правителството от днес
прочетено: 3687 пъти


Решенията на Министерски съвет

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание
прочетено: 2333 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството прекратява статута на Свободна зона Свиленград Правителството прекратява статута на Свободна зона Свиленград като свободна зона по смисъла на чл. 3 от Указ № 2242. По този начин се предвижда по отношение на „Свободна зона – Свиленград“ ЕАД да се предприемат действия за прекратяване на статута й на
прочетено: 2613 пъти


Решенията на Министерски съвет

Зам.-министър Янко Иванов става член на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига Правителството назначи заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов за член на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, на мястото на бившия зам.-
прочетено: 2429 пъти


Решенията на Министерски съвет

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
прочетено: 2473 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството прие годишния план за изпълнение на актуализираната стратегия за демографско развитие на населението
прочетено: 2976 пъти


Решенията на Министерски съвет

Правителството прие годишен план за действие за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
прочетено: 2321 пъти


Решенията на Министерски съвет

Допълнително 400 лица ще започнат работа при изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда и изграждане на занимални по Проект „Красива България“
прочетено: 3676 пъти


Страници: